Mens en Communicatie beeldmerk

Afbeelding van Freepik

gemiddelde leestijd ca. 6 min.

Taal is de software voor ons denken

Hoe waarborg je de kwaliteit van je dagelijkse communicatie?

21 juni 2024

Waarom de huidige communicatie een bron van conflicten is

Taal is meer dan een middel om ideeën uit te wisselen; het is de software waarmee onze geest werkt. Zoals een computer zonder software slechts een verzameling nutteloze onderdelen is, zo is onze geest zonder taal niet in staat om de complexiteit van het menselijk denken te benutten. Dit inzicht brengt ons bij de kern van een belangrijke uitdaging in onze hedendaagse communicatie: de valkuilen die ontstaan door de manier waarop we woorden en taal gebruiken.

De woorden die we gebruiken zijn belangrijk omdat ze ons denken vormen. Het (on)bewust gebruiken van taal die beschuldigt, oordeelt, kritiek inhoudt, verantwoordelijkheid vermijdt, eisen stelt en verbaal aanvalt ontkracht ons. Het vermindert de kwaliteit van de verbinding die beschikbaar zou kunnen zijn tussen onszelf en anderen. Hierdoor worden automatisch mogelijkheden binnen een bepaalde situatie vermindert.

Hoe we denken, de taal die we gebruiken en ons bewustzijn van hoe we onze macht gebruiken, benaderukken samen het belang van Geweldloze Communicatie in onze dagelijkse communicatie.

Dit artikel verkent de oorzaken van hedendaagse communicatieve conflicten en misverstanden en laat zien hoe Geweldloze Communicatie een krachtig hulpmiddel kan zijn om deze op een vreedzame en effectieve manier op te lossen.

De vanzelfsprekendheid van onze dagelijkse communicatie

Dagelijkse communicatie wordt vaak als een onbewuste vanzelfsprekend gezien, net zoals ademhalen. Veel mensen communiceren automatisch, zonder er bewust bij stil te staan. Het maakt echter een groot verschil of je enkel je gedachten en oordelen deelt, of ook je kwetsbaarheden, gevoelens en behoeften uitspreekt. De intentie en innerlijke houding waarmee je communiceert, beïnvloeden hoe je boodschap wordt ontvangen. Daarom is het essentieel om altijd te letten op wie er spreekt en met welke intentie.

Hoe waarborg je de kwaliteit?

Geweldloze Communicatie – afgekort GC – is een methodiek om een kwaliteit van verbinding te creëren van waaruit mensen eenvoudiger conflicten kunnen oplossen, misverstanden kunnen voorkomen en gebruik kunnen maken van een aangeboren vrijgevigheid die spontaan ontstaat wanneer relaties als aangenaam en voedend ervaren worden.

Iedereen kan GC in de communicatie gebruiken, ook al gaat het om zoveel meer. Geweldloze Communicatie behelst het taalgebruik, het denken. het gebruiken van macht en de wijze van jezelf uiten!

Deze wijze van communicatie werd vernoemd vanuit een gevoel van overeenstemming met de sociale beweging van Mahatma Gandhi, die zowel over waarheidsliefde als mededogen ging. In Nederland en Vlaanderen is GC o.a. ook bekend onder Verbindende communicatie, Communicatie van hart tot hart of Respectvolle communicatie.

We kunnen voor onszelf en anderen het leven zuur of geweldig maken, afhankelijk van hoe we denken en met elkaar communiceren.

Meer diepgang toevoegen

Het is essentieel om de onvervulde behoeften te herkennen die schuilgaan achter het denken, de woorden en het gedrag van jezelf en anderen. Door bewust te leren communiceren, kun je meer diepgang toevoegen aan je interacties met behulp van (GC). Stel jezelf de volgende vragen: Wie ben ik op dit moment? Wat speelt er in mij? Wat zijn mijn intenties? Wat wil ik nu van mezelf of van anderen?

Intentie vormt de basis van elk gesprek of elke vorm van communicatie. Het belangrijkste doel is het creëren van een sterke, oprechte verbinding die voor iedereen bevredigend is. Waarom is intentie zo cruciaal? Omdat het alles bepaalt! Terwijl bewustzijn de fundering is, versterken de methoden van GC dit bewustzijn en leggen ze de nadruk op een hoge kwaliteit van verbinding.

Gebruik je intentie om te verbinden als middel om je communicatie te verbeteren en diepere, meer vervullende relaties te ontwikkelen.

De kunst van het luisteren bij dagelijkse communicatie

Geweldloze Communicatie helpt je te begrijpen hoe belangrijk je intenties zijn tijdens een gesprek. Als je doel is om je zin te krijgen of een specifiek resultaat te bereiken, dan zal dat je manier van communiceren bepalen. Dit kan leiden tot manipulatie of dwang, wat vaak je relaties schaadt, zelfs als je bereikt wat je wilde.

Maar als je intentie is om voor iedereen te zorgen en je bent flexibel in je aanpak (zonder je eigen behoeften te negeren), zal je communicatie veel positiever zijn. Je zult merken dat je beter kunt luisteren naar de behoeften van anderen en deze kunt begrijpen, terwijl je ook je eigen behoeften vervult.

Innerlijke helderheid is de essentiële bron van wat en hoe je communiceert

Zoals Marshall Rosenberg (grondlegger van GC) zei, is het doel van GC om een verbinding te creëren op een niveau dat hoog genoeg is om eenvoudiger wederzijds bevredigende resultaten te kunnen bereiken.

Verder begreep Marshall dat communicatie om het communiceren geen duidelijke intentie kent, geen gewenste resultaten oplevert en vaak tot miscommunicatie en conflicten leidt. Hij begreep ook dat als je je intentie duidelijk kunt maken en weet waar jij je denken op richt, de kwaliteit van je communicatie en daarmee je relaties enorm zullen toenemen.

Enkele voorbeeldvragen die je jezelf zou kunnen stellen zijn: “Wat is mijn intentie?”. “Zoek ik verbinding?” of “Luister ik om te reageren of om te begrijpen?”

De kwaliteit van je communicatie zal voortkomen uit de kwaliteit van je zelfverbinding. Innerlijke helderheid is de essentiële bron van wat en hoe je communiceert.

Samenvatting en conclusie

Het artikel benadrukt het belang van de taal die we gebruiken en hoe deze ons denken beïnvloedt. Onbewuste of beschuldigende taal kan de kwaliteit van onze verbinding met anderen verminderen en daardoor de mogelijkheden binnen een situatie beperken. Geweldloze Communicatie (GC) is een methodiek die helpt om conflicten op een vreedzame en effectieve manier op te lossen door een hoge kwaliteit van verbinding te creëren. Deze methode richt zich op het delen van kwetsbaarheden, gevoelens en behoeften, in plaats van alleen gedachten en oordelen.

GC is geïnspireerd door de principes van Mahatma Gandhi en staat ook bekend als Verbindende Communicatie of Respectvolle Communicatie. Het doel van GC is om een sterke, oprechte verbinding te creëren die voor iedereen bevredigend is, waarbij de intentie van communicatie centraal staat. De intentie bepaalt namelijk hoe de boodschap overkomt en beïnvloedt de kwaliteit van relaties. Marshall Rosenberg, de grondlegger van GC, benadrukt dat duidelijke intenties en innerlijke helderheid essentieel zijn voor effectieve communicatie.

Conclusie
Taal is inderdaad de software voor ons denken, en de manier waarop we deze software gebruiken, heeft een diepgaande invloed op ons leven en onze relaties.
Geweldloze Communicatie is een krachtige methodiek taal te gebruiken om conflicten en misverstanden te verminderen door een diepere en meer vervullende manier van communiceren te bevorderen. Het belang van intentie en bewustzijn in communicatie kan niet worden onderschat; deze elementen bepalen de kwaliteit van de verbinding die we met anderen kunnen creëren. Door bewust onze taal en intenties te kiezen, kunnen we onze relaties versterken en effectiever communiceren.

be the change

Hoe kun je Geweldloze Communicatie inzetten om je dagelijkse communicatie naar een verbindend niveau te tillen.? Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Je kunt het leerproces meteen starten door je aan te melden voor een gratis online leertraject, waarbij inspiratie en leerplezier voorop staan.

Mens en Communicatie boeken over Geweldloze Communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een toonaangevende boodschapper en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie leren gebruiken in je dagelijkse communicatie kan je helpen helende innerlijke dialogen te voeren, evenals effectievere, empathische communicatie met anderen.

Stel je voor dat je de kracht van communicatie consequent kunt gebruiken om een dieper niveau van je wezen uit te drukken, en om consequent in staat te zijn contact met anderen te maken op hetzelfde niveau.

Hoe positief en sterk zouden de relaties in je leven kunnen zijn met dat niveau van zelfverbinding en aandachtige helderheid over je intentie en vaardigheid?

Laat je communicatie niet iets onbewusts worden!

Gebruik de uitzonderlijke hulpmiddelen in onze Geweldloze Communicatie boeken om je te helpen een bewuste, sterke en medelevende ‘spreker’ te worden.

Een greep uit onze bibliotheek

Dagelijks vreedzaam leven

Dagelijks vreedzaam leven

Mary MacKenzie

Woorden die werken op de werkplek

Woorden die werken op de werkplek

Ike Lasater

Wat maakt je zo boos

Wat maakt je
zo boos?

Neill Gibsosn & Shari Klein

Conflict of verbinding

Conflict of verbinding, Wat kijs jij?

Ike Lasater & John Kinyon

Stuur een reactie