Mens en Communicatie beeldmerk

gemiddelde leestijd ca. 5 min.

Empathie tonen

18 april 2024

Een diepgaande verkenning van een onderschatte vaardigheid

Empathisch luisteren en communiceren kan gebruikt worden bij het handhaven van hoogwaardige relaties evenals bij het voorkomen en oplossen van conflicten.

In het algemeen praten mensen over ‘empathie geven’. Mensen geven feitelijk echter geen ‘empathie’. Wat mensen wel geven is hun volledige aanwezigheid, met hun hele wezen. Als gevolg hiervan wordt de behoefte van de ander aan empathie, aan diepgaand begrip en heling, vervuld. Het leren hoe je ‘empathie kunt aanbieden’ – hoe je aanwezig kunt zijn met je hele wezen zodat de ander diepgaand begrepen wordt – is een van de essentiële vaardigheden die je leert met Geweldloze Communicatie.

Om de waarde van Geweldloze Communicatie voor empathie te kunnen inschatten, is het belangrijk eerst de volgende vraag te beantwoorden: “Wat is de definitie van empathie?” in termen van Geweldloze Communicatie.

Wat is empathie?

Onze samenleving heeft meerdere perspectieven en definities van empathie. De gecertificeerde trainer Geweldloze Communicatie, Alan Rafael Seid, definieert empathie als volgt :

Empathie is een universele menselijke behoefte om diepgaand begrepen te worden. We kunnen het zien als een respectvol of medelevend begrijpen. Wanneer we empathie aanbieden, belichamen we een kwaliteit van volledig aanwezig zijn bij wat er leeft in de andere persoon, van moment tot moment. Daarom heeft empathie een kwaliteit van volgen, in plaats van leiden.

Wat is empathie niet?

Nu empathie gedefinieerd is, volgen verschillende voorbeelden van wat empathie niet is:

  • Sympathie (“Ik voel je pijn. Ik ken diezelfde pijn.”)
  • Suggesties (“Laat me je vertellen wat ik denk dat je zou moeten doen…”)
  • Problemen oplossen (“Papa zal je een nieuwe kopen!”)
  • Onderzoeken (“Wanneer voelde je je voor het eerst zo?”)
  • Diagnostiek (“Dit komt doordat je altijd zo betweterig bent”)
  • Oprechtheid (“Als ik hoor wat je zegt, voel ik me verdrietig…”)
  • Akkoord gaan (“Je hebt gelijk!”)

De rol van empathie definiëren bij communicatie

Vaak wordt de rol van empathie in communicatie verkeerd begrepen omdat mensen, zoals hierboven vermeld, meerdere definities en perspectieven over empathie hebben binnen onze samenleving. In Geweldloze Communicatie is empathie een universele menselijke behoefte. Behoeften kunnen worden gezien als de belangrijkste gemeenschappelijke menselijke drijfveren; of als de voorwaarden die nodig zijn voor elk mens om te gedijen, ongeacht cultuur of geografische locatie.

De rol van empathie in de communicatie heeft betrekking op de twee onderdelen van elk communicatieproces: spreken en luisteren. Deze kunnen ook worden begrepen als geven (of spreken) en ontvangen (of luisteren). In Geweldloze Communicatie worden ze oprechtheid en empathie genoemd. Dit stelt mensen in staat om de rol van empathie te definiëren als een medelevend begrip of een respectvol begrip. Wanneer mensen volledig worden gehoord – diep begrepen of ‘verstaan’ – dan wordt hun behoefte aan empathie vervuld!

Empathie functioneert ook als een overdrukventiel. Wanneer mensen pijn hebben, kan gehoord worden de druk die ze van binnen voelen verlichten. Na het ontvangen van empathie zijn mensen meer verbonden met wat voor hen belangrijk is en hebben ze een lagere emotionele lading.

Ons vermogen om empathie te tonen, kan ons in staat stellen kwetsbaar te blijven, potentieel geweld onschadelijk te maken, ons helpen het woord 'nee' te horen zonder het als een afwijzing te beschouwen, saaie gesprekken nieuw leven in te blazen en zelfs de gevoelens en behoeften te horen die door stilte worden uitgedrukt.

Een empathie maatje is essentieel voor succes!

Empathie kan vreemd lijken omdat het zo anders is dan de manier waarop de meeste mensen hebben geleerd om te communiceren. De meesten hebben geleerd te luisteren om te reageren in plaats van te luisteren om te begrijpen. Dit maakt het uitdagend wanneer ze anderen om empathische steun vragen.

Een empathie maatje kan je helpen vooruit te komen in je Geweldloze Communicatie -vaardigheden door je te helpen meer verbonden te zijn met je gevoelens, behoeften en verzoeken. Een empathie maatje hoeft geen complexe of ingewikkelde regeling te zijn. Het kan eenvoudig beginnen met het afspreken van een empathisch luisteruitwisseling met iemand uit je vriendenkring of met een collega op je werk. Na verloop van tijd kun je de groep uitbreiden en meer ‘empathie maatjes’ erbij betrekken om wederkerig voldoende ondersteuning te ontvangen.

Of je nu een doorgewinterde Geweldloze Communicatie-veteraan bent of dit de eerste keer is dat je Geweldloze Communicatie en empathie in dezelfde zin ziet, iedereen kan baat hebben bij een gezond, actief empathisch ondersteuningssysteem!

Marshall Rosenberg over Geweldloze Communicatie en empathie

Toen Marshall Rosenberg over Geweldloze Communicatie en empathie sprak, wist hij dat geweld vaak het gevolg is van een empathietekort. Dit tekort wordt verklaard door de uitdrukking “mensen die pijn hebben, doen anderen pijn”.

Marshall. Rosenberg begreep dat wanneer mensen emotionele pijn hebben, ze de neiging hebben om ofwel uit te halen of zich terug te trekken. Dit is tragisch omdat het betekent dat wanneer ze anderen het meest nodig hebben voor zorg en mededogen, ze geneigd zijn te handelen op manieren die het minst waarschijnlijk maken dat ze krijgen wat ze nodig hebben.

In plaats van uit te halen of zich terug te trekken, begreep Dr. Rosenberg dat empathie mensen een derde optie biedt: zowel een inter- als intra-persoonlijke verbinding van het soort dat het meest waarschijnlijk leidt tot bevredigende relaties en onderling overeengekomen strategieën. Door empathie te geven aan anderen die emotionele pijn hebben – en als gevolg daarvan van minder pijn beleven en meer in verbinding staan met hun behoeften – kun je hen daadwerkelijk helpen opties te ontdekken die verder gaan dan geweld.

Bron: PuddleDancer Press

Samenvatting

Empathie, gedefinieerd als een diepgaand begrip en respectvolle aanwezigheid bij anderen, speelt een cruciale rol in het handhaven van hoogwaardige relaties en het oplossen van conflicten in alle lagen van de samenleving, in het bedrijfsleven op de werkplek, en in de persoonlijke sfeer.

Binnen Geweldloze Communicatie wordt empathie gezien als een universele behoefte om diepgaand begrepen te worden. Het bieden van empathie verlicht emotionele druk en verbindt mensen met hun behoeften, wat kan leiden tot meer bevredigende relaties en conflictresolutie.

Marshall Rosenberg – de grondlegger van Geweldloze Communicatie – benadrukte dat een gebrek aan empathie vaak leidt tot gewelddadige reacties, terwijl het bieden van empathie mensen in staat stelt constructieve opties te ontdekken buiten geweld. Bewuster en doelgerichter aandacht besteden aan het ontwikkelen van empathische vaardigheden kan essentieel zijn voor een tevreden samenleving, waar mensen worden ondersteund en gehoord in hun emotionele pijn.

be the change

Hoe kun je leren anderen met emotionele pijn empathie te geven? Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Je kunt het leerproces meteen starten door je aan te melden voor een gratis online leertraject, waarbij inspiratie en leerplezier voorop staan.

Enkele andere
gepubliceerde artikelen

Omgaan met boosheid

Op een holistische manier omgaan met woede en boosheid.

Feedback geven

Feedback geve en ontvangen met Geweldloze Communicatie

Omgaan met conflicten

Conflicten begroeten in plaats van ze te vermijden.

Stuur een reactie