gemiddelde leestijd ca. 6 min.

Heldere
verzoeken

Heldere verzoeken geformuleerd in Geweldloze Communicatie kennen drie karakteristieke kenmerken: ze zijn uitvoerbaar, in de tegenwoordige tijd en in actietaal.

Weten - voordat je begint te spreken - wat je nodig hebt en wat je verzoek is, heeft twee voordelen: je behoefte aan empathie wordt vervuld en het vermindert het aantal woorden dat je gebruikt.

Heldere verzoeken doen

 

Het formuleren van heldere verzoeken helpt je om je behoeften voor jezelf te vervullen. Het ligt voor de hand dat, als je geen duidelijkheid hebt over je behoeften en alleen maar woorden aan elkaar plakt, je verzoek niet zal werken.

Het doen van een helder verzoek veronderstelt dat je vooraf helderheid hebt welke van je behoeften door dit verzoek vervuld worden. Je kunt ervan uitgaan, dat wanneer iemand helderheid voor zichzelf krijgt, het voor anderen om hem heen mogelijk wordt om zelf ook helderheid te krijgen. Dus hoe duidelijker je wordt, hoe duidelijk je verzoek is, hoe duidelijker anderen hierop kunnen reageren.

Helderheid creëren

Helderheid creëren helpt ook je slachtofferschap achter je te laten. Het helpt je om je niet langer radeloos en machteloos te voelen. Denkelijk heeft dit te maken met de manier waarop het bewustzijn werkt.

In Geweldloze Communicatie wordt ervan uitgegaan dat, als je je onderbewustzijn een behoefte geeft of iets visualiseert dat je in de wereld wilt creëren, het (figuurlijk gesproken) de horizon gaat verkennen om strategieën te ontdekken die behoefte(n) te vervullen.

Stel, je maakt contact met je verlangen om bij te dragen aan een bepaalde kwaliteit in je leven. Je hebt begrepen dat die behoefte er is en je rouwt erom dat die niet vervuld wordt op een manier zoals je het graag zou willen. Je bewustzijn kan vervolgens overgaan tot de orde van de dag, maar je onderbewustzijn gaat verder met het zoeken naar mogelijkheden je behoefte om te willen bijdragen te vervullen.

Bijgevolg, wanneer er duidelijkheid is over welke behoefte(n) onvervuld zijn, lijkt er een kracht te ontstaan die naar strategieën zoekt om die behoefte(n) wel te vervullen, in plaats van gefrustreerd te raken voor elke keer dat die behoefte(n) niet vervulden werd(en).

Weten wat je nodig hebt

Weten – voordat je begint te spreken – wat je nodig hebt en wat je verzoek is, heeft twee voordelen: je behoefte aan empathie wordt vervuld en het vermindert het aantal woorden dat je gebruikt.

Het proces om duidelijkheid te krijgen over je behoeften is het proces van zelfempathie. Misschien heb je het zelf al ervaren hoe je energie verschuift als je behoefte aan empathie is vervuld? Wanneer je heldere verzoeken doet, zal je zien dat je minder woorden nodig hebt voor het doen van een verzoek. Als je spreekt vanuit een verbinding met jezelf en het aantal woorden beperkt, verhoog je de kans dat je verzoek gehoord wordt zoals jij het bedoelt.

Dat wil zeggen dat de behoeften achter je verzoek dan ook eerder als een verzoek en niet als een eis gehoord worden. Dus helderheid verhoogt de kans dat de ontvanger van een verzoek eerder bereid is er ook op in te gaan.

Elementen van heldere verzoeken

De term verzoek die hier beschreven wordt heeft één cruciaal onderscheid en drie kenmerken die het definiëren.

Het essentiële onderscheid van heldere verzoeken in Geweldloze Communicatie is dat ze geen eis bevatten. Dat betekent dat ze niet begeleid worden door een fysieke of emotionele dreiging of dat er geen negatieve gevolgen zijn indien niet aan het verzoek wordt voldaan. De drie karakteristieke kenmerken van verzoeken zijn:

  • ze zijn uitvoerbaar,
  • in de tegenwoordige tijd en
  • worden uitgesproken in ‘actietaal’.

Heldere verzoeken versus eisen

Het onderscheid tussen een helder verzoek en een eis ligt in je intentie. Heldere verzoeken doen of eisen stellen kun je met dezelfde woorden formuleren. Het verschil ligt erin vanuit welke intentie je het doet. Als je iemand iets vanuit ‘eisende energie’ vraagt, doe je geen verzoek. Bij een verzoek is de ander vrij om het verzoek af te wijzen zonder angst voor onmiddellijke of toekomstige negatieve gevolgen.

Hoewel je, voordat je een helder verzoek doet, zelf probeert innerlijk helderheid te krijgen of je een verzoek doet of een eis stelt, weet je het pas zeker als je een ‘nee’ ontvangt. Als je dan de indruk hebt dat je de ander voor zijn ‘nee’ wilt straffen, door bijvoorbeeld iets achter te houden of door een verzoek van hem of haar te weigeren, dan heb je in feite een eis gesteld. Schuld, schaamte of angst proberen op te wekken, omdat niet gedaan wordt wat jij wilt, is een teken dat je verzoek een eis is.

Zelfs als je ervan overtuigd bent dat je een helder verzoek hebt gedaan, kan de ander het nog steeds als een eis horen. Je kan niet bepalen hoe je woorden ontvangen worden. Je hebt enkel grip op je intenties en wat je zegt of doet.

Een van de voorwaarden voor het doen van heldere verzoeken en feedback geven is  psychologische veiligheid. Lees in dit artikel meer hierover.

Als anderen je verzoek als een eis ontvangen

… heb je na je zelfverbindingsproces weer de keuze om empathie te geven of jezelf te uiten. Zo kan je aan hand van de reactie van anderen naar hun behoeften gissen (stille empathie) en wat zij voelen om vervolgens je verzoek te vernieuwen. Ofwel, je kan de ander(en) teruggeven dat je een verzoek deed en dat je alleen wilt dat zij er mee instemmen als zij daarmee hun eigen behoeften vervullen.

Je zou de twee reacties ook met elkaar kunnen combineren door te beginnen met empathie en vervolgens je gevoelens en behoeften weer uitspreken om ten slotte een hernieuwd verzoek te doen.

Als je je aan de ontvangende kant van de communicatie bevindt, kan je ervoor kiezen om op een eis te reageren alsof het een verzoek is. Dat betekent dat je eerst je zelfempathieproces doorloopt en daarna met stille empathie raad naar de behoeften van de spreker.

Met deze voorbereiding kan je beslissen of je wel of niet doet wan de ander vraagt. Je vertrouwt erop dat je je eigen behoeften vervult. Of je kan je in plaats daarvan inleven in de spreker en ‘nee’ zeggen door te vertellen welke behoeften voor jou niet vervuld worden door ‘ja’ te zeggen.

be the change

Hoe kun je Geweldloze Communicatie inzetten om vaardig te worden in het formuleren van heldere verzoeken en daardoor je eigen behoeften en de behoeften van anderen te vervullen? Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Je kunt het leerproces meteen starten door je aan te melden voor een gratis online leertraject, waarbij inspiratie en leerplezier voorop staan. 

Woorden die werken, Geweldloze Communicatie voor op de werkplek.

Lees alles over het doen van heldere verzoeken en andere veelvoorkomende werkplek kwesties.

Inclusief 52 handige werkplek communicatie tips.

Auteur: Ike Lasater.

Woorden die werken boek

Mens en Communicatie boeken over Geweldloze Communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een belangrijke voorvechter en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie is een fantastische aanvulling op je persoonlijke gewoonte, je diepste drijfveren helder te krijgen, moedig te leren vragen wat je wilt, conflicten op te lossen, relaties te verdiepen en wederkerig tevredenstellende oplossingen met anderen te bedenken.

Met onze boeken over persoonlijke groei en ontwikkeling kun je

  • uitzonderlijke persoonlijke en professionele relaties creëren,
  • anderen medelevend begrip aanbieden,
  • weet je wanneer en hoe je datzelfde voor jezelf kunt vragen,
  • voorkom en los je misverstanden en problemen op,
  • spreek je je eigen waarheid op een heldere, krachtige manier die eerder tot harmonie leidt dan tot een conflict,
  • creëer je begrip zonder dwang.
 

Of je nu al een tijd aan het leren bent of helemaal aan het begin staat om Geweldloze Communicatie te leren, Mens en Communicatie heeft een veelvoud aan boektitels over Geweldloze Communicatie, in het onderwijs, voor de opvoeding en op de werkplek die jou en de mensen om je heen helpen je emotionele intelligentie, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Stuur een reactie