gemiddelde leestijd ca. 10 min.

Omgaan met
conflicten

Het begroeten van conflicten – in plaats van ze te vermijden wanneer ze zich voordoen – kan je helpen om als mens te groeien.

Met de vaardigheden van Geweldloze Communicatie kun je je relatie met je familie, je vrienden, je collega’s en zelfs voorbijgangers op straat versterken door empathie en medeleven te tonen voor mensen met onvervulde behoeften, die zich uitdrukt in een ‘conflict houding'.

Omgaan met conflicten

Wanneer je Geweldloze Communicatie inzet bij het omgaan met conflicten, zijn de resultaten vaak transformerend en duurzaam.

Veel mensen kennen moeilijke gesprekken of hebben zelf al in hun eigen leven conflicten meegemaakt. Er zijn maar weinig mensen die de vaardigheden hebben ontwikkeld om een conflict consequent te doorlopen, totdat een punt bereikt wordt van waaruit meer wederzijds begrip en verbinding tussen de betroffenen ontstaat.

Geweldloze Communicatie inzetten bij het omgaan met conflicten zorgt:

 • voor betrokkenheid bij moeilijke en uitdagende interacties
 • voor de-escalatie van conflicten
 • voor een sturende dynamiek naar meer verbinding en wederzijds begrip
 • voor het uiteindelijk co-creëren van wederzijds bevredigende resultaten.
 

Het toepassen van Geweldloze Communicatie bij conflictoplossingen zorgt voor deze resultaten. Met voldoende oefening kunnen mensen zich overal in bekwamen, zowel bij het voorkomen als het oplossen van conflicten.

Groeien door conflicten te omarmen

De meesten staan niet stil bij hoe ze hun vermogen om te leren en te groeien kunnen vergroten door conflicten te begroeten. Maar het is waar: het begroeten van conflicten – in plaats van ze te vermijden wanneer ze zich voordoen – kan je helpen om als mens te groeien.

Veel mensen voelen zich echter onprettig en bedreigd als ze te maken krijgen met een conflict.  Conflicten zullen echter altijd een onderdeel van het leven zijn. Ze verdwijnen niet door ze te vermijden. Als je een conflict als iets slechts beschouwt en er dan bang voor wordt, neig je ertoe het te vermijden en vergroot je de kans er een oordeel over te vormen, wat het conflict vaak zal verdiepen!

Als je geen vertrouwen hebt in je vaardigheden om met conflicten om te gaan zul je conflicten  eerder vermijden, wat je van verbondenheid kan verwijderen en in de richting zal sturen van nog meer conflicten. Dit betekent dat je angst voor conflicten een oplossing en een wederzijds bevredigend resultaat in de weg kan staan.

Geweldloze Communicatie en omgaan met conflicten

Wanneer je Geweldloze Communicatie inzet bij het omgaan met conflicten, zijn de resultaten vaak transformerend en duurzaam.

Veel mensen kennen moeilijke gesprekken of hebben zelf al in hun eigen leven conflicten meegemaakt. Er zijn maar weinig mensen die de vaardigheden hebben ontwikkeld om een conflict consequent te doorlopen, waarbij een punt bereikt wordt van meer wederzijds begrip en verbinding tussen de betroffenen.

Geweldloze Communicatie inzetten bij het omgaan met conflicten zorgt:

 • voor betrokkenheid bij moeilijke en uitdagende interacties
 • voor de-escalatie van conflicten
 • voor een sturende dynamiek naar meer verbinding en wederzijds begrip
 • voor het uiteindelijk co-creëren van wederzijds bevredigende resultaten.
 

Met voldoende oefening kunnen mensen zich overal in bekwamen, zowel bij het voorkomen als het oplossen van conflicten.

Lees ook de artikelen over het ontstaan van Vijandbeelden en hoe je met het Vijandbeeldproces de vijandbeelden kunt omvormen tot het creëren van verbinding.

Groeien door conflicten te begroeten

De meesten staan niet stil bij hoe ze hun vermogen om te leren en groeien kunnen vergroten door conflicten te begroeten. Maar het is waar: het begroeten van conflicten – in plaats van ze te vermijden wanneer ze zich voordoen – kan je helpen om als mens te groeien.

Veel mensen voelen zich echter onprettig en bedreigd als ze te maken krijgen met een conflict.  Conflicten zullen echter altijd een onderdeel van het leven zijn. Ze verdwijnen niet door ze te vermijden. Als je een conflict als iets slechts beschouwt en er dan bang voor wordt, neig je ertoe het te vermijden en vergroot je de kans er een oordeel over te vormen, wat het conflict vaak zal verdiepen!

Als je geen vertrouwen hebt in je vaardigheden om met conflicten om te gaan zul je conflicten eenvoudigweg vermijden, wat je van verbondenheid kan verwijderen en in de richting stuurt van nog meer conflicten. Dit betekent dat je angst voor conflicten een oplossing en een wederzijds bevredigend resultaat in de weg kan staan.

Daar staat tegenover, wanneer je accepteert dat conflicten een natuurlijk onderdeel van het leven vormen, je eerder zal overwegen conflicten te begroeten. Als gevolg daarvan is de kans groter dat je je vaardigheden op dit kritieke gebied gaat ontwikkelen. Met een hoger vaardigheidsniveau en het vertrouwen dat daarbij hoort, worden conflicten niet meer uit de weg gegaan. Ze worden dan gezien als kansen voor leren, groei, verbinding, wederzijds begrip, verdieping van relaties en betere oplossingen.

Deze mate aan duidelijkheid en vertrouwen is een indicator dat je echt in jezelf de kracht hebt ontdekt om constructief met anderen samen te werken met je geweldloze ‘meelevende’ communicatieve vaardigheden voor het oplossen van conflicten.

Geweldloze Communicatie voor het oplossen van conflicten

Je kunt sterke medelevende communicatieve vaardigheden ontwikkelen voor het oplossen van conflicten. Je wordt zelfs aangemoedigd om aan je vaardigheden te werken – meelevend, samenwerkend, respectvol, bewust – zodat je een krachtige bijdrage kunt leveren aan het welzijn van anderen bij het oplossen van hun conflicten.

Er bestaan veel opleidingen voor conflictoplossing en ze hebben allemaal iets waardevols te bieden.
Veel van deze opleidingen vertrouwen in belangrijke mate op de principes van Geweldloze Communicatie of ze zijn op zijn minst verenigbaar met de principes van een medelevende communicatie. Sommigen probeerden zelfs Geweldloze Communicatie vaardigheden rechtstreeks in hun leerplan te integreren.

Hoewel elke vorm zijn eigen benadering kent, benadert Geweldloze Communicatie conflictoplossing door middel van op behoeften gebaseerde mediation. Met andere woorden mediation met Geweldloze Communicatie stelt mensen in staat om eenvoudiger verbinding te maken met elkaars menselijkheid omdat de behoeften voor iedereen universeel zijn en daarom wederzijds herkenbaar.

Geweldloze Communicatie definieert behoeften als universele menselijke behoeften. Behoeften kunnen worden gezien als de belangrijkste menselijke drijfveren die alle mensen gemeen hebben, of de voorwaarden vormen die nodig zijn om als mens te groeien, ongeacht cultuur, geloof of geografische locatie.

Als je een conflict neemt en het ontleedt tot de universele menselijke behoeften, kunnen mensen elkaar op dat moment eenvoudiger als menselijke wezens zien en in verbinding met elkaar komen.

Wanneer mensen elkaar niet langer als vijanden zien en ze inzien dat hun eigen belang in een voor beide partijen voordelige uitkomst ligt, dan is dat het moment waarop het oplossingsproces in een stroomversnelling terecht komt.

Mediation met Geweldloze Communicatie

Wat staat je in de weg om een goede Geweldloze Communicatie mediator te zijn?

Wanner je Geweldloze Communicatie vaardigheden inzet voor het oplossen van conflicten, ga je verder dan enkel de belangen. Je betrekt de universele menselijke behoeften erbij die eraan ten grondslag liggen. Geweldloze Communicatie kan voor sommige mensen vreemd lijken omdat het zo anders is dan de manier waarop je hebt geleerd te communiceren.

Een van de toonaangevende overtuigingen die je vermogen belemmeren om vakkundig door conflicten te navigeren is de instelling en overtuiging om te winnen of te verliezen, en dat wederzijds aanvaardbare oplossingen niet mogelijk zijn.

Een ervaren mediator kan het gesprekskader creëren, het vertragen en mensen helpen naar elkaar met hun hart te leren horen door eventuele oordelen of kritiek te vertalen naar onderliggende waarden en universele behoeften.

In het ideale geval willen we allemaal dat we denken dat we alles alleen aankunnen. Maar wanneer de pijn hoog is – en vooral het vertrouwensniveau laag – is een bekwame begeleider absoluut essentieel.

Pas alsjeblieft op dat je niet in de val loopt door te denken dat je het alleen moet doen!

Houd er ook rekening mee dat wanneer je betrokken raakt bij een conflict, het veel uitdagender is om Geweldloze Communicatie te faciliteren voor conflictoplossing. Zelfs mensen met een hoge bekwaamheid in deze vaardigheden zoeken bij conflictbemiddeling nog steeds, indien nodig, een mediator die bekwaam is in Geweldloze Communicatie om hen te helpen hun conflicten in ieders voordeel op te lossen.

Als je betrokken raakt bij een conflict, kan het beschikken over een externe mediator met de noodzakelijke bekwaamheden je verlossen van het complete bemiddelingsproces om een oplossing zelf te doorlopen.

Geweldloze Communicatie vaardigheden oefenen

Je kunt Geweldloze Communicatie vaardigheden voor het oplossen van conflicten oefenen.

In een zeer basale zin volgt Geweldloze Communicatie mediation het volgende schema: AB-AB-AB

 • Persoon A spreekt.
 • Persoon B weerspiegelt zijn begrip van wat hij A heeft horen zeggen.
 • Persoon A bevestigt dat hij begrepen werd, of licht toe wat hij aan het begin heeft gezegd.
 • Persoon B is nu aan de beurt en spreekt.
 • Persoon A weerspiegelt zijn begrip van wat hij B heeft horen zeggen.
 • Persoon B bevestigt dat hij begrepen werd, of licht toe wat hij aan het begin heeft gezegd.
 • Herhaal – mits noodzakelijk – en ga terug naar het begin.
 

Deze uitleg is heel eenvoudig maar geeft een idee van het proces: er wordt om de beurt naar elkaar geluisterd en gereflecteerd op dat wat er gezegd werd, waarbij de partijen verder gaan.

Naarmate het gesprek vordert, komen er meer belangrijke bedoelingen naar boven, begint het wederzijds begrip te groeien en begint het conflict zich langzaam op te lossen.

Concentreer je – terwijl je Geweldloze Communicatie vaardigheden binnen dit schema oefent – vervolgens eerst op de verbinding. Neem de tijd om ervoor te zorgen dat de partijen elkaar begrijpen. En onthoud dat begrip iets anders is dan overeenstemming.

Als mensen eenmaal tot wederzijds begrip zijn gekomen, is de kans groter dat ze gemeenschappelijk naar een besluit of oplossing zoeken

Marshall Rosenberg over Geweldloze Communicatie bij conflicten

Toen Marshall Rosenberg Geweldloze Communicatie ontwikkelde wist hij dat er eerst een bepaald niveau van verbondenheid moest ontstaan voordat er een oplossing kon worden gevonden.

De ervaring leert dat de grootste fout die mensen in het proces van conflictoplossing maken, is dat ze voortijdig naar een oplossing willen gaan. In de wedloop om het probleem op te lossen, missen veel mensen de diepere behoeften die het conflict eigenlijk moet aanpakken.

Dat is de reden waarom Geweldloze Communicatie voor conflictoplossing het fundamentele belang van verbinding benadrukt om resultaten te vergemakkelijken die niet worden beantwoord met weerstand, tegenzin, dwarsbomen en/of wrok koesteren voor een van de partijen die bij het conflict betrokken zijn.

Met andere woorden: begin langzaam om sneller vooruit te komen.

Je wilt dat de oplossingen ieders behoeften vervullen. Neem daarom de tijd om ervoor te zorgen dat de diepere behoeften worden geïdentificeerd. Zoek vervolgens naar strategieën die bijdragen aan alle, of aan zoveel mogelijk behoeften.

Dit voorkomt dat je gesprekken of beslissingen onnodig opnieuw moet bekijken en het bespaart je op de lange termijn veel tijd.

Ten slotte begreep Marshall Rosenberg dat geduld de hoeksteen vormt bij het proces van conflictoplossing op basis van Geweldloze Communicatie. Hij moedigde aan om er rekening mee te houden dat de oplossing die gezocht moest worden soms meerdere gesprekken verwijderd kon zijn.

Daarom is het belangrijk er bewust aan te werken om elk gesprek zo te beginnen en te handhaven – en misschien wel het belangrijkste te beëindigen – zodat er openheid ontstaat voor wellicht een reeks aan vervolggesprekken, totdat het conflict uiteindelijk en met succes is opgelost.

Vertaald vanuit het Engels.

Mens en Communicatie boeken over effectieve communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een belangrijke voorvechter en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie en conflictoplossing.

Vanwege de betrokkenheid van het proces voor het opbouwen van vertrouwen en het feit dat de oplossingen ieders inzet omvatten, geeft het gebruiken van Geweldloze Communicatie bij conflictoplossing resultaten die voorspelbaar een groter aantal behoeften vervullen en daarom duurzamer zijn.

Geweldloze Communicatie boeken voor conflictoplossingen ondersteunen je

 • om uitzonderlijke persoonlijke en zakelijke relaties te creëren
 • om anderen medelevend te begrijpen
 • om zelf te weten hoe je datzelfde begrip voor jezelf kunt vragen
 • om misverstanden en conflicten te voorkomen en op te lossen
 • om jezelf oprecht te uiten op een krachtige wijze die eerder tot harmonie dan tot conflicten leidt
 • om wederzijds begrip te creëren zonder dwang te gebruiken.
 

Of je nu al een tijd bezig bent om Geweldloze Communicatie onder de knie te krijgen, of je staat helemaal aan het begin van je leertraject onze boeken helpen jou en je collega’s of medewerkers je emotionele intelligente en je interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te vergroten.

Boekenbundel Conflict of verbinding

Alles over de basisonderscheidingen van Geweldloze Communicatie en handige tips over en achtergronden voor conflictoplossing.

Stuur een reactie