gemiddelde leestijd ca. 7 min.

Omgaan met
conflicten

Is het je ooit opgevallen hoe vaak je terugdeinst wanneer je in een conflict terechtkomt? Of hoe sterk je je probeert terug te trekken als iemand boos is of emotionele pijn heeft?

1. Conflicten consequent doorlopen

Veel mensen kennen uit eigen ervaring moeilijke gesprekken of hebben zelf al eens conflicten meegemaakt. Weinigen, echter, hebben vaardigheden ontwikkeld om een conflict consequent te doorlopen tot een punt van waaruit meer wederzijds respect en verbinding tussen de betrokkenen kan ontstaan.

Met Geweldloze Communicatie kan men dit wederzijds respect bereiken en uiteindelijk voor volgende transformerende resultaten zorgen:

  • Meer betrokkenheid bij moeilijke en uitdagende interacties.
  • De-escalatie van conflicten.
  • Een sturende dynamiek voor meer verbinding en wederzijds begrip.
  • Het uiteindelijk creëren van wederkerig bevredigende resultaten.

Met voldoende oefening kan iedereen zich hierin bekwamen, zowel bij het voorkomen als het oplossen van conflicten.

Empathie gebruiken in combinatie met de vaardigheden van Geweldloze Communicatie verbeterd je verstandhouding met familie, vrienden, collega’s en zelfs met voorbijgangers op straat - die zich door onvervulde behoeften in een ‘conflict houding’ bevinden.

2. Conflicten begroeten in plaats van ze te vermijden

Veel mensen staan niet stil bij hoe ze hun vaardigheid om te leren en te groeien kunnen vergroten door conflicten te begroeten. Maar het is waar: conflicten begroeten – in plaats van ze te vermijden wanneer ze zich voordoen – kan helpen om als mens te groeien.

Velen voelen zich onprettig en bedreigd als ze te maken krijgen met een conflict. Conflicten zullen echter altijd een onderdeel van het leven zijn. Ze verdwijnen niet door ze te (ver)mijden. Als je een conflict als iets slechts beschouwt en er dan bang voor wordt, neig je ertoe het te vermijden en vergroot je de kans er een oordeel over te vormen, wat het conflict uiteindelijk vaak zal verdiepen!

Wanneer je geen vertrouwen hebt in je vaardigheden om met conflicten om te gaan neig je ertoe ze eerder te (ver)mijden, wat je van verbondenheid kan verwijderen en in de richting zal sturen van nog meer conflicten. Dit betekent dat je angst voor conflicten een oplossing en een wederzijds bevredigend resultaat in de weg kan staan.

3. Conflicten, een natuurlijk onderdeel van het leven

Daar staat tegenover dat wanneer je accepteert dat conflicten een natuurlijk onderdeel van het leven vormen, je eerder zal overwegen conflicten te begroeten. Als gevolg daarvan is de kans groter dat je vaardigheden op dit kritieke gebied gaat ontwikkelen. Met een hoger vaardigheidsniveau en het vertrouwen dat erbij hoort, worden conflicten niet meer uit de weg gegaan. Ze worden dan gezien als kansen voor leren, groei, verbinding, wederzijds begrip, verdieping van relaties en betere oplossingen.

Deze mate aan duidelijkheid en vertrouwen is een indicator dat je in jezelf de kracht hebt ontdekt om constructief samen te werken met je geweldloze ‘meelevende’ communicatieve vaardigheden voor het oplossen van conflicten.

Conflict of Verbinding

Beschouw Conflict of verbinding als een inspirerende ‘handleiding’ voor hoe je in je relaties met conflicten en het stellen van grenzen kunt omgaan. Wanneer je met iets moeilijks, engs of vervelends in je leven worstelt (en dat doen we toch bijna allemaal?) biedt het je leidraden naar meer duidelijkheid en minder teleurstelling.

grenzen-stellen

4. Een bijdrage leveren aan het algemeen welzijn

Je kan sterke medelevende communicatieve vaardigheden ontwikkelen voor het oplossen van conflicten. Je wordt zelfs aangemoedigd om aan je vaardigheden te werken – meelevend, samenwerkend, respectvol, bewust – zodat je een krachtige bijdrage kan leveren aan je eigen welzijn en aan dat van anderen bij het oplossen van conflicten.

Er bestaan veel opleidingen en workshops voor conflictoplossing en ze hebben allemaal iets waardevols te bieden. Veel van deze opleidingen vertrouwen in belangrijke mate op de principes van Geweldloze Communicatie of ze zijn op zijn minst verenigbaar met de principes van een medelevende communicatie. 

5 De universele menselijke behoeften

Hoewel elke vorm zijn eigen benadering kent, benadert Geweldloze Communicatie conflictoplossing door middel van een op behoeften gebaseerd communicatiemodel. Met andere woorden je wordt in staat gesteld om eenvoudiger verbinding te maken met elkaars menselijkheid omdat de behoeften voor iedereen universeel zijn en daarom wederzijds herkenbaar.

Behoeften kunnen worden gezien als de belangrijkste menselijke drijfveren die alle mensen gemeen hebben. Ze vormen de voorwaarden die nodig zijn om als mens te groeien, ongeacht cultuur, geloof of geografische locatie.

Als je een conflict neemt en het ontleedt tot de universele menselijke behoeften, kan je anderen op die wijze eenvoudiger als menselijke wezens zien en in verbinding met elkaar komen of blijven.

Wanneer je elkaar niet langer meer als vijanden ziet en inziet dat je eigen belang in een voor jou voordelige uitkomst ligt, dan is dat het moment waarop het oplossingsproces in een stroomversnelling terecht komt.

6. Geweldloze Communicatie bij conflicten

Toen Marshall Rosenberg Geweldloze Communicatie ontwikkelde wist hij dat er eerst een bepaald niveau van verbondenheid moest ontstaan voordat er een oplossing kon worden gevonden.

De ervaring leert dat de grootste fout die mensen in het proces van conflictoplossing maken is, dat ze voortijdig naar een oplossing willen gaan. In de wedloop om het probleem op te lossen, missen velen de diepere behoeften die het conflict eigenlijk moet aanpakken.

Dat is de reden waarom Geweldloze Communicatie voor een conflictoplossing het fundamentele belang van verbinding benadrukt om resultaten te vergemakkelijken die niet worden beantwoord met weerstand, tegenzin, dwarsbomen en/of wrok koesteren voor een van de partijen die bij het conflict betrokken zijn.

7. Geduld vormt de hoeksteen bij het proces van conflictoplossing

Neem de tijd wanneer je wilt dat oplossingen de behoeften wederkerig vervullen en die ervoor zorgen dat de diepere behoeften worden geïdentificeerd. Zoek vervolgens samen naar strategieën die bijdragen aan alle, of aan zoveel mogelijk behoeften. Dit voorkomt dat je gesprekken of beslissingen onnodig opnieuw moet analyseren en het bespaart je op de lange termijn veel tijd.

Ten slotte begreep Marshall Rosenberg dat geduld de hoeksteen vormt bij het proces van conflictoplossing op basis van Geweldloze Communicatie. Hij moedigde aan om er rekening mee te houden dat de oplossing die gezocht moest worden soms meerdere gesprekken verwijderd kon zijn.

Daarom is het belangrijk er bewust aan te werken om elk gesprek zo te beginnen en te handhaven – en misschien wel het belangrijkste te beëindigen – dat er openheid ontstaat voor wellicht een reeks aan vervolggesprekken, totdat het conflict duurzaam en met succes is opgelost.

Met goedkeuring van PuddleDancer Press.

be the change

Als je wilt weten hoe je zelf beter met conflicten kan omgaan, meld je dan aan voor het gratis online leertraject dat je kennis laat maken met het ontwikkelen van sterke medelevende Geweldloze Communicatie vaardigheden voor het oplossen van conflicten.

Enkele andere onderwerpen uit de bibliotheek

met-boosheid-omgaan

Omgaan met boosheid

Op een holistische manier omgaan met boosheid.

omgaan met pesten

Omgaan met pesten

Een andere kijk op pestgedrag; de dader begrijpen.

effectief vergaderen

Effectief vergaderen

Vijf handige tips voor effectief vergaderen.

Stuur een reactie