gemiddelde leestijd ca. 11 min.

Opvoeding kind
en
Gezin

Zeven sleutels die ouders helpen om hun huis tot een geen-fout zone te maken en waar de behoeften van alle gezinsleden gelijkwaardig zijn.

Geweldloze Communicatie benadrukt het belang om een compassievolle verbinding te creëren en een wederzijds respectvolle verrijkende gezinsdynamiek op de eerste plaats te stellen, aangevuld met een heldere en oprechte communicatie. Een krachtige inspirerende bron voor ouders, opvoeders, gezinnen en iedereen die met kinderen werkt.

Opvoeding kind en gezin

Geweldloze Communicatie voor opvoeding kind en gezin is een van de meest populaire thema’s waar Mens en Communicatie aandacht aan besteedt. Het vormt een enorm belangrijk onderwerp omdat het gezin ons vormt en het meestal ook de eerste ervaring biedt met betrekking tot liefde en waardering. maar echter voor sommigen ook afwijzing en trauma.

Het gezin is de eerst bron van vorming over onszelf, over onze relaties en over de wereld.

Opvoeding is bovendien een van de meest uitdagende taken! Ouders kennen de uitdaging van het opvoeden zeer goed, dat soms moeilijk uit te leggen is aan anderen die het niet hebben meegemaakt.

Als ouder heb je zeggenschap over hoe anderen zullen leven! Bovendien ben je niet alleen verantwoordelijk voor de opvoeding maar ook voor de gezondheidszorg, hygiëne, onderwijs en socialisatie.

Het is buitengewoon de moeite waarde over een referentiekader te beschikken dat kinderen en ouders leert mondige personen te zijn en dat de emotionele intelligentie vergroot, ten behoeve van een wederzijds bevredigende verstandhouding.

Geweldloze Communicatie biedt dit referentiekader en is daarmee uiterst geschikt voor opvoeding kind en gezin.

De verstandhouding binnen het gezin verbeteren

Het toepassen van Geweldloze Communicatie bij het verbeteren van de verstandhouding binnen het gezin is vrij eenvoudig en voor iedereen toegankelijk.

Vaak begint het werk namelijk innerlijk bij jezelf.

Geweldloze Communicatie helpt je om bewuster te worden van je motivaties en over je bedoelingen, wat betekent dat je minder snel van je kinderen vervreemdt.

Naarmate je leert om zowel authentieker als medelevender te zijn, kun je een vertrouwensband opbouwen die een leven lang meegaat.

Naast de rollen van ‘ouder’ en ‘kind’, zijn het vooral mensen die ernaar verlangen om lief te hebben, bemind en gezien te worden en bij te dragen.

Geweldloze Communicatie helpt je om (beladen) ervaringen uit het verleden los te laten, helpt je bij het verbinden van mens tot mens, leert je ook hoe je jezelf authentiek vanuit je hart kunt uiten, hoe je met compassie kunt luisteren en hoe je de verstandhouding binnen het gezin kan verbeteren.

Wat is geweldloos ouderschap

Geweldloos ouderschap wordt ook wel respectvol ouderschap genoemd omdat je de mogelijkheid hebt om een zekere kwaliteit van wederzijdse aandacht in de verstandhouding met je kinderen te brengen.

Kinderen zijn geen onvolledige volwassenen! Kinderen zijn complete en volledige menselijke wezens die zich toevallig in een groeifase en op een bepaald ontwikkelingsniveau bevinden.

Geweldloze Communicatie leert je om je rollen te verlaten. De rollen die mensen in hun leven spelen, zoals leidinggevende/werknemer, therapeut/patiënt, leraar/leerling of ouder/kind, die in de weg kunnen staan om elkaar als mensen te zien.

Wanneer je contact maakt met je kind(eren) en ze respectvol als mens behandeld, krijg je een vertrouwensniveau die een leven lang meegaat.

Soms is het als ouder gemakkelijk om je kinderen te laten doen wat je wilt. Helaas gaat dat soms ten koste van een langdurige verstandhouding.

In plaats van eisen te stellen laat je door het doen van verzoeken je kind zien dat zijn behoeften ertoe doen en bouw je op de lange duur welwillendheid op.

Door zowel je korte termijn doelen (bijvoorbeeld je kind zijn kamer laten opruimen) als je lange termijn doelstellingen (bijvoorbeeld langdurig wederzijds vertrouwen in de verstandhouding) voor ogen te houden, is de kans groter dat je een zorgzame, wederzijds bevredigende relatie op de lange termijn zult opbouwen.

Geweldloos ouderschap wordt ook respectvol ouderschap genoemd, juist omdat het dat is: een manier van ouderschap die prioriteit geeft aan een langdurige relatie van wederzijdse zorg, vertrouwen en aandacht. 

Leren om moeilijke gesprekken te voeren met familieleden

Geweldloze Communicatie geeft je duidelijke en effectieve gereedschappen om met familieleden moeilijke gesprekken te voeren. Het is echter nuttig te weten dat één ding heel duidelijk is: de meest hechte relaties zijn vaak de meest intense.

Dit is te wijten aan vele factoren, waaronder het feit dat je emotioneel het meest betrokken bent bij degenen met wie je een hechte band hebt, evenals het feit dat er meestal veel gemeenschappelijke ervaringen zijn met betrekking tot degenen die je het langst kent.

Een van de grootste misverstanden is te denken dat je eerst alles in je gezin moet oplossen voordat je Geweldloze Communicatie in het openbaar kunt toepassen. De gedachte is immers, als ik het niet eens in mijn gezin kan gebruiken, heeft het ook geen zin om het in het openbaar te gebruiken.

Het helpt echter om van het tegenovergestelde uit te gaan. Maak Geweldloze Communicatie los van een leer- en workshopomgeving en oefen het gewoon in het openbaar!

Marshall Rosenberg zelf moedigde aan bereid te zijn om vaker dingen uit te proberen, ondanks het feit dat je het allemaal zou kunnen verknallen! “Alles wat de moeite waard is om te doen, is de moeite waarde om het slecht te doen!”, zou hij zeggen. Hij herinnerde iedereen eraan dat bijvoorbeeld elke geweldige ouder door beginnersfasen en ongemakkelijke leermomenten heen gaat, en dat dit precies het pad is om dit takenpakket te blijven verbeteren.

Naarmate je meer behendigheid en vaardigheden vergaart, vergroot je in meer geladen en uitdagende situaties de kans op succes. Niemand begint immers aan bergbeklimmen en kiest meteen de hoogste berg als oefendoel. Gewoonlijk begin je met lagere toppen en werkt gestaag naar de hoogste top toe. Hetzelfde geldt ook voor uitdagingen binnen (gezin}relaties.

Drie vaardigheden die Geweldloze Communicatie je helpt te ontwikkelen, zijn empathie, zelfempathie en stille empathie. Naarmate je vaardigheden groeien, helpen ze je bij het doorstaan van moeilijke gesprekken met familieleden.

Door empathie te gebruiken, zorg je ervoor dat je gezinsleden zich gehoord en begrepen voelen. Waarbij empathie niet betekent dat je ermee instemt! Je laat ze gewoon ervaren dat je het begrijpt. Dit gaat een heel eind in de richting van het onschadelijk maken van een conflict in wording.

Als je empathisch luistert bestaat de kans dat je geprikkeld raakt. Op dat moment herinnert je Geweldloze Communicatie training je eraan, je aandacht naar binnen te richten voor zelfverbinding en zelfempathie. Naarmate je opnieuw contact maakt met jezelf, raak je meer geaard, neemt je emotionele lading af en kan je teruggaan naar empathisch luisteren of authentieke zelfexpressie

Onthoud dat de ander je eerder zal horen nadat hij of zij zich gehoord voelt.

De dans van verbinding is een van de termen die gebruikt worden voor dit samenspel tussen oprechtheid en empathie, waarin beide mensen steeds meer gehoord worden. Ze vinden hierbij een gemeenschappelijke basis, wederzijds begrip en creëren wederzijds bevredigende resultaten.

Uiteraard zullen sommige situaties je vaardigheden, capaciteiten of innerlijke hulpbronnen overtreffen. In deze gevallen is soms de meest bekwame strategie een gecertificeerde onpartijdige bemiddelaar in te schakelen om je door die moeilijke gesprekken heen te loodsen.

De voordelen van empathische communicatie

Wat zijn de voordelen van empathische communicatie tussen ouders en kinderen? Maar al te vaak ervaren ouders momenten van afzondering en raken ze uitgeblust. Het zijn deze momenten – wanneer de innerlijke hulpbronnen leeg zijn – dat je de neiging hebt te handelen op manieren waar je later spijt van zal krijgen.

Opvoeden is zo uitdagend, dat je soms vergeet dat een ouderlijke gids niet hetzelfde betekent als iemand die de baas over een ander is.

Empathische communicatie betekent dat je met empathie naar elkaar kan luisteren, in combinatie met een kwalitatief volledige aanwezigheid van respectvol en medelevend begrijpen. De andere kant van de medaille houdt in dat mensen open, kwetsbaar en eerlijk zijn, wat werkelijk helpt om een hoge kwaliteit van verbinding te bereiken.

Als je elkaar met empathie hoort:

 • wordt de emotionele lading van moeilijke gesprekken verlaagd,
 • kom je elkaar emotioneel nader,
 • cultiveer je zorgvuldigheid en vertrouwen in relaties,
 • vergroot je de kans op meer kwetsbare eerlijkheid in de toekomst,
 • navigeer je door uitdagende onderwerpen op een manier die eerder naar wederzijds aanvaardbare oplossingen zal leiden.
 

Begripvolle verstandhouding opbouwen

Er is niets magisch of mysterieus aan het opbouwen van een gezonde verstandhouding binnen een gezin door middel van compassievolle communicatie. De gereedschappen zijn er, maar je moet bereid zijn ze te leren toe te passen en te groeien in het vaardig gebruiken ervan.

Alle drie de gebieden waarop Geweldloze Communicatie je leert je aandacht te vestigen, zijn belangrijk en dragen bij aan die hoge kwaliteit van relaties: oprechtheid, empathie en verbondenheid met jezelf. 

Oprechtheid betekent dat je echt transparant bent. Wanneer anderen op jou kunnen rekenen – en wanneer jij op anderen kan rekenen – om openhartig, oprecht en waarheidsgetrouw te spreken, bouw je veiligheid en vertrouwen op.

Empathie betekent dat je naar elkaar luistert om te begrijpen in plaats van alleen maar te reageren. Het betekent dat je op zo’n manier luistert dat je laat zien dat je om hen geeft en dat je het op een diepergaand niveau probeert te krijgen. Dit schept ook veiligheid en vertrouwen.

Zelfverbinding betekent dat je bereid bent te kijken naar wat je innerlijk voelt. Wat je nodig hebt, wat je wilt, wat je bedoelingen zijn, wat je kiest waar je je aandacht op kan richten.

Je met jezelf verbonden voelen kan onthullen waar jij je de schuld van geeft, of welk verhaal je over iemand hebt, of een beperkende overtuiging over jezelf. Het kan je ook helpen je bewust te worden van je diepere behoeften, zodat je iemand anders kan helpen verbinding te maken met wat het meest in jou leeft.

Wanneer anderen erop kunnen vertrouwen dat jij dat bent, en wanneer jij erop kan vertrouwen dat anderen dat zijn, die zelfverantwoordelijk voor zijn intenties, woorden en daden is, dan draagt dit ook bij aan veiligheid en vertrouwen.

Als iemand de verwijten van een ander kan horen, zich veilig genoeg voelt om ze te benoemen – en die ander zelfverantwoordelijk en kwetsbaar genoeg is om het toe te geven, zou dat degene die erop wijst veel opluchting kunnen brengen. Het helpt ook hun hart te verzachten en helpt hen dan wat meer zorgvuldigheid te tonen..

Marshall Rosenberg over Geweldloze Communicatie bij ouderschap en opvoeding

Marshall Rosenberg sprak uit ervaring toen hij over Geweldloze Communicatie bij de opvoeding en in het gezin sprak, aangezien hij ook een vader was.

Bij het tonen van begrip aan andere ouders, grapte hij soms dat ouderschap kan betekenen dat je een uur met je kind doorbrengt en dat er dan twee uur empathie volgen, dan weer een uur met je kind doorbrengt gevolgd door twee uur aan empathie en dan weer een uur met je kind en zo verder.

Het was natuurlijk ludiek bedoeld, maar het bood medelevend begrip aan degenen onder hen die wisten hoe uitdagend opvoeden kon zijn.

Hij uitte ook wel eens een memorabele stelregel met een eigen speciale boodschap. Marshall Rosenberg zou met speelsheid zeggen dat zijn definitie van een hel op aarde betekent zowel een ouder te zijn die denkt dat er zoiets bestaat als een ‘goede ouder’.

Dit is een kleine waarschuwing met betrekking tot het statisch denken in goed en kwaad, fout en juist. De valkuil is dat, zodra je denkt dat je als ouder onvolmaakt bent, je zou kunnen denken: “nou als ik geen ‘goede’ ouder ben, dan moet ik wel een ‘slechte ouder’ zijn“, en in schuldgevoelens, schaamte of een depressie valt.

In plaats van verstrikt te raken in statische labels die afhankelijk zijn van interpretaties en evaluaties (zoals ‘goede ouder’), kan je in plaats daarvan een taal van waardering en behoeften gebruiken (bijvoorbeeld, mijn acties vervulden wel of niet mijn eigen behoefte aan veiligheid of zorgvuldigheid).

Als je in plaats van in de evaluatieval te trappen, verbinding kan maken met wat belangrijk voor je is op een diepergaand niveau, kan je als ouder nog steeds groeien en leren zonder de emotionele en relationele kosten.

De beste tijd om Geweldloze Communicatie te leren was een of twee decennia geleden. De op één na beste tijd is nu. Je kinderen en je kleinkinderen zullen hiervan profiteren.

Vertaald uit het Engels. 

Wanneer je vanuit het hart leert spreken, verander je de gewoonten van je leven.

be the change

Hoe kun je Geweldloze Communicatie inzetten om empathisch verbinding te maken met jezelf en met je gezinsleden wat belangrijk is voor een duurzame verstandhouding, Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Je kunt het leerproces meteen starten door je aan te melden voor een gratis online leertraject, waarbij inspiratie en leerplezier voorop staan. 

Mens en Communicatie boeken over Geweldloze Communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een belangrijke voorvechter en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie. Geweldloze Communicatie heeft keer op keer laten zien dat mensen in staat zijn tot het creëren van bloeiende relaties, waaronder het co-creëren van wederzijds gemaakte oplossingen.

Vanwege het vertrouwen dat onderdeel van Geweldloze Communicatie is en het feit dat samen gecreëerde oplossingen ieders inzet omvatten, levert het gebruik van Geweldloze Communicatie in gezinnen voorspelbaar resultaten op die aan een groter aantal behoeften voldoen en duurzamer zijn.

Onze boeken over Geweldloze Communicatie kunnen helpen bij

 • het creëren van uitzonderlijke persoonlijke en professionele relaties,
 • medeleven en begrip tonen aan anderen,
 • weten wanneer en hoe je datzelfde begrip voor jezelf kunt vragen,
 • het voorkomen en oplossen van misverstanden en conflicten,
 • het oprecht en duidelijk uitspreken van je waarheid op een krachtige manier die eerder tot harmonie leidt dan tot een conflict,
 • het creëren van wederzijds begrip zonder dwang.
 

Of je nu al een tijd aan het leren bent of helemaal aan het begin staat om Geweldloze Communicatie te leren, Mens en Communicatie heeft een veelvoud aan boektitels over Geweldloze Communicatie, in het onderwijs, voor de opvoeding en op de werkplek die jou en de mensen om je heen helpen je emotionele intelligentie, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Stuur een reactie