Ik wil begrijpen wat je echt nodig hebt

Ik wil begrijpen wat je echt nodig hebt

Zoals dit boek wil laten zien, ligt dit houvast in de innerlijke verbondenheid met de kinderen, die ons zijn toevertrouwd. Als wij empathisch met hen in het nu verbonden zijn, groeit door deze verbondenheid in hen de kracht dat ze in deze wereld kunnen bestaan en daarin hun eigen weg zullen vinden. Geschikt voor leerlingen uit groep 1 – 4 (4- 7 jaar)

Prijs € 24,25

ISBN 978-9-081674-55-3
Bekijk leesvoorbeeld »

Ik wil begrijpen wat je echt nodig hebt

Auteurs: Gundi & Frank Gaschler

Project Giraffendroom | Geweldloze Communicatie met kinderen

Als wij onze kinderen laten zien,
hoe ze voor elkaar kunnen zorgen,
zonder anderen te kwetsen,
leren ze alles,
wat ze voor het leven nodig hebben.

Dit denkbeeld is de leidraad van het project “Giraffendroom”, dat Frank en Gundi Gaschler hebben ontwikkeld. Dit betekent dat als kinderen van kinds af aan in een omgeving opgroeien, die op de principes van Geweldloze Communicatie is gebaseerd, dat een grote stap zou zijn naar meer compassie, verbondenheid en vrede in de wereld. In het samenleven met kinderen staan wij elke keer weer voor nieuwe vragen en uitdagingen. Ook al weten wij dat er geen kant en klare oplossingen bestaan, toch hebben wij iets nodig waar wij ons aan kunnen vasthouden. Zoals dit boek wil laten zien, ligt dit houvast in de innerlijke verbondenheid met de kinderen, die ons zijn toevertrouwd. Als wij empathisch met hen in het nu verbonden zijn, groeit door deze verbondenheid in hen de kracht dat ze in deze wereld kunnen bestaan en daarin hun eigen weg zullen vinden.
Het concept “Giraffendroom” kan leerkrachten en ouders ondersteunen een evenwichtige relatie met kinderen op te bouwen om ze behoedzaam op hun weg door het leven te begeleiden.

Vandaag is voor mij de intentie waarmee wij met elkaar communiceren bij uitstek de sleutel voor de houding tot Geweldloze Communicatie. Spreken wij met elkaar om de eigen doelen te bereiken, om gelijk te krijgen, om te overtuigen, of om te winnen? Of willen wij begrepen worden en de ander begrijpen? »Waar gaat het mij eigenlijk om als ik met jou praat?«
(Frank Gaschler)

Bekijk leesvoorbeeld »