gemiddelde leestijd ca. 9 min.

Persoonlijke
ontwikkeling
en groei

Hoe kun je Geweldloze Communicatie inzetten voor persoonlijke groei en ontwikkeling?
Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Wanneer je vanuit het hart leert spreken, verander je de gewoonten van je leven.

Persoonlijke ontwikkeling en groei

Hoe kun je Geweldloze Communicatie toepassen voor persoonlijke ontwikkeling en groei?

Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces van Geweldloze Communicatie draagt reeds bij aan je persoonlijke ontwikkeling en groei.

Zelfs wanneer je aangetrokken wordt tot Geweldloze Communicatie omdat je een betere relatie met je leidinggevende wilt hebben, of beter gehoord wilt worden door je collega’s, vrienden of familie, persoonlijke groei en ontwikkeling zijn natuurlijke bijverschijnselen van een leerproces om vaardig te worden in Geweldloze Communicatie.

Waarom?

Het doel van Geweldloze Communicatie is een hoogwaardige verbinding te creëren – met jezelf en met anderen – van waaruit je eenvoudiger wederzijds bevredigende resultaten kunt creëren.

Als het doel een hoogwaardige verbinding is, vereist je communicatie dat je duidelijk bent over wat er in je leeft. Als je niet duidelijk weet wat er in je leeft … hoe wil je het dan kunnen communiceren?

Hoe meer inwendig onderzoek je doet, hoe meer je zal vinden. Mensen hebben vaak complexe verlangens en motivaties. Je hebt verhalen over jezelf en anderen. En hoe meer je jezelf leert kennen en innerlijke helderheid ontwikkeld, hoe eenvoudiger het voor je wordt door je innerlijk landschap te navigeren. Die grotere innerlijke helderheid is een troef die je in al je relaties en interacties kunt inzetten.

Wat is persoonlijke ontwikkeling en groei?

Persoonlijke ontwikkeling en groei betekent zowel jezelf kennen alsook je positieve kwaliteiten en capaciteiten ontwikkelen en vergroten. Omdat het leven dynamisch is en verandering een constante, stopt zowel het leren kennen van jezelf als het proces van leren en groeien nooit.

Het punt is, persoonlijke ontwikkeling en groei zijn niet lineair! Je kunt op veel gebieden groeien en jezelf ontwikkelen, bijvoorbeeld lichamelijk (fitness), hartzeer (emotionele helderheid) en denkvermogen (cognitieve helderheid, besef over je reactieve patronen, enz.)

Geweldloze Communicatie draagt op unieke wijze bij aan je persoonlijke ontwikkeling en helpt je op een specifieke manier te groeien.

Elke belangrijke religie en spirituele stroming heeft een versie van ‘ken uzelf’.

Hoe kan ik liefdevoller, begripvoller en geduldiger worden? Hoe kan ik mijn integriteit, mijn aard, mijn vermogen om aanwezig te zijn vergroten?

Het belang van persoonlijke ontwikkeling en groei

Oppervlakkig gezien is het belang van persoonlijke ontwikkeling dat je een gelukkiger mens wordt!

Als je niet naar je blinde vlekken kijkt, naar de manier waarop je reactief bent, de dingen die je irriteren, als je niet in staat bent om constructieve feedback en kritiek te ontvangen, dan riskeer je een leven te leiden waarin je vastzit in patronen van schuld en verdriet.

Dapper kijken naar de gebieden waarin je wilt groeien en leren, is het begin van een prachtig proces van ontplooiing!

Naast je persoonlijke voordelen straal je ook je innerlijke levenshouding uit.

Anderen zullen je aanwezigheid opmerken. Innerlijke spanning en vrees beïnvloeden mensen om je heen, net zo als een kalme, rustige houding. Het belang van persoonlijke ontwikkeling en groei is dus veelvoudig. Het is een avontuur, een reis die je kan ondernemen om de diepten van de menselijke geest, van het menselijke potentieel en van de mysteries van het bestaan te ontdekken.

Je persoonlijke groei en ontwikkeling heeft ook invloed op je relaties, je familie, de samenleving en iedereen met wie je omgaat. Je innerlijke dialogen hebben invloed op je externe communicatie.

De kwaliteit van je gesprekken heeft invloed en bepaalt grotendeels de gedeelde resultaten die jij en andere mensen om je heen beleven.

Heilzame innerlijke dialogen ontwikkelen

Je kunt Geweldloze Communicatie gebruiken om heilzame innerlijke dialogen te ontwikkelen.
Geweldloze Communicatie kent drie gebieden waarop je je aandacht voor wederzijds bevredigende resultaten – in dienst van verbinding – kunt richten:

  1. Oprechtheid: Uiten wat belangrijk voor je is op een manier die het meest waarschijnlijk zal leiden tot harmonie in plaats van een conflict. Dit zal hoogstwaarschijnlijk ertoe leiden dat je eigen behoeften worden vervuld, op een wijze die in harmonie is met de behoeften van anderen.
  2. Empathie: Hoe je aan de ontvangende kant van schuld, oordelen en kritiek kan staan en toch je aandacht kan vestigen op wat belangrijk is voor anderen (hun behoeften en waarden). Als gevolg daarvan ben je minder defensief, ben je beter in staat om medeleven te tonen en heb je de meeste kans om elk potentieel conflict onschadelijk te maken.
  3. Zelfverbinding: Hoe blijf je je bewust van wat je waarneemt, voelt, nodig hebt en wilt, zodat je zowel authentiek als medelevend kan blijven en beter in staat bent om wederzijds bevredigende resultaten met anderen te bereiken.
Innerlijke dialogen hebben betrekking op het laatste punt. Het probleem is dat de meeste mensen behoorlijk negatief met zichzelf communiceren wanneer ze een fout maken of niet perfect zijn.

Je bent ook zo stom!”, is een veelvoorkomend voorbeeld van dit soort negatieve zelfpraat.

Meestal doe je dit omdat een deel van jezelf je een lesje wilt leren. Het probleem is dat wanneer je op die manier tegen jezelf of anderen praat, dit het gevoel van eigenwaarde aantast en veel meer kans heeft tot schaamte, schuldgevoelens en neerslachtigheid te leiden, om nog maar te zwijgen van het feit dat je waarschijnlijk geen leermoment zult ervaren.

Geweldloze Communicatie leert je oordelen te vertalen in een taal van het leven, met andere woorden, een taal van de universele menselijke behoeften.

Op die manier kan je een uiting als ‘je bent ook zo dom’ vertalen naar: “Als ik merk dat ik vandaag drie keer dezelfde spelfout heb gemaakt, voel ik me gefrustreerd en ontmoedigd omdat ik naar voortgang, deskundigheid en leren verlang.

Wanneer je je behoeften en waarden duidelijk maakt, ben je eerder in staat om beweging te creëren in de richting die je nastreeft. Als je deze behoeften als onvervuld ervaart, kun je op een heilzame wijze rouwen, zonder in schaamte, schuldgevoelens en neerslachtigheid te vervallen.

Het gebruiken van Geweldloze Communicatie om helende innerlijke dialogen te leren voeren kan tijd en oefening vergen omdat je waarschijnlijk nog geen omvangrijke woordenschat voor gevoelens en behoeften hebt kunnen ontwikkelen. Het enige dat echter moeilijker is dan het te doen, is het niet te doen!

Je interpersoonlijke communicatie verbeteren.

Je verstandhouding met anderen verbetert zo veel meer als je innerlijk helderheid hebt.

Je verbinding met jezelf is een beperkende factor voor zowel je zelfexpressie als voor je vermogen om empathisch aanwezig te zijn.

Soms kan zoiets simpels als zelfzorg de grootste invloed op je relaties hebben! Als je honger of dorst hebt, te weinig hebt geslapen, gestrest bent, een empathisch tekort hebt over iets – of een combinatie daarvan – dan bevinden zich je innerlijke krachtbronnen op dat moment op een laag pitje.

Wanneer je innerlijke krachtbronnen laag zijn, is de kans het grootst dat je naar iemand snauwt, bezwijkt of je terugtrekt.

De zelfverbinding en het zelfbewustzijn dat Geweldloze Communicatie je geeft, helpt je om vollediger en beter geaard te zijn. Je brengt dit grotere gevoel aan evenwicht en heelheid dan naar je relaties.

Net zoals je Geweldloze Communicatie gebruikt om je denken en taalgebruik te transformeren, leert het je ook jezelf op een manier te uiten die hoogstwaarschijnlijk tot verbinding en wederzijds aanvaardbare resultaten met anderen zal leiden.

Gebruik Geweldloze Communicatie om je intra persoonlijke communicatie te verbeteren, want zoals je met jezelf spreekt, spreek je ook met anderen.

De voordelen van compassievolle communicatie met jezelf

Het gebruiken van een compassievolle communicatie met jezelf kent veel voordelen, waarvan het eerste is dat je je veel vrijer zult voelen. Handelingen die je vroeger energie kostten, vergen nu veel minder energie. Gebeurtenissen die in het verleden tot schuldgevoelens of neergeslagenheid leidden, leiden nu met veel minder pijn tot leren en groeien.

Herken je dat, momenten waarop je een oordeel over jezelf hebt … en tegelijkertijd dezelfde oordelen over jezelf van buitenaf ontvangt? Dit kan zo slopend zijn!

Wat, als je die zelfoordelen niet zou hebben? Wat als je een manier had gevonden om ze te transformeren en jezelf ervan te bevrijden?

Als je je van je zelfoordelen bevrijdt, hebben oordelen van buitenaf minder of helemaal geen invloed meer op je.

En zoals hierboven opgemerkt, weerspiegelt je innerlijke situatie zich in al je relaties. Naarmate je een meer harmonieuze relatie met jezelf ontwikkeld, wordt het eenvoudiger om dit ook met anderen te hebben.

Verbeterde gedeelde resultaten die je samen met anderen hebt gecreëerd, zijn slechts een van de vele voordelen van een compassievolle communicatie met jezelf.

Marshall Rosenberg over zelfbewustzijn en empathie

Als je Marshall Rosenberg leest over Geweldloze Communicatie, zelfbewustzijn en empathie, merk je dat hij zichzelf niet opwierp als een almachtige goeroe. Integendeel, Marshall Rosenberg deelde veel van zijn eigen verhalen over tijden waarin hij zelf niet perfect was en niet voldeed aan zijn eigen ideale gedrag.

Deze verhalen laten een enorme waarde zien van oprecht en kwetsbaar zijn over wat er werkelijk gebeurt, en hoe je kunt groeien en leren als je onvolmaakt bent.

Marshall Rosenberg zelf moedigde aan bereid te zijn om vaker dingen uit te proberen, ondanks het feit dat je het allemaal zou kunnen verknallen! “Alles wat de moeite waard is om te doen, is de moeite waarde om het slecht te doen!”, zou hij zeggen. Hij herinnerde iedereen eraan dat bijvoorbeeld elke geweldige muzikant door beginnersfasen en ongemakkelijke leermomenten heen gaat, en dat dit precies het pad is om het vak te blijven verbeteren.

En hij schreef en sprak over hoe je Geweldloze Communicatie gebruikt om verbonden te blijven met je eigen innerlijke kracht. Hij waarschuwde om nooit iemand de macht te geven om je te onderwerpen of te manipuleren. De derde weg is er een van mededogen en zelfbekrachtiging die Geweldloze Communicatie helder belicht.

Toen hij over Geweldloze Communicatie, zelfbewustzijn en empathie schreef of sprak, moedigde hij iedereen aan om risico’s te nemen, realistisch te blijven, van het proces te leren en medelevend te blijven met jezelf en met anderen.

Uit het Engels vertaald.

be the change

Hoe kun je Geweldloze Communicatie inzetten om risico’s te nemen, realistisch te blijven, van het proces te leren en medelevend te blijven met jezelf en met anderen? Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Je kunt het leerproces meteen starten door je aan te melden voor een gratis online leertraject, waarbij inspiratie en leerplezier voorop staan. 

Mens en Communicatie boeken over Geweldloze Communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een belangrijke voorvechter en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie is een fantastische aanvulling op je persoonlijke gewoonte, je diepste drijfveren helder te krijgen, moedig te leren vragen wat je wilt, conflicten op te lossen, relaties te verdiepen en wederkerig tevredenstellende oplossingen met anderen te bedenken.

Met onze boeken over persoonlijke groei en ontwikkeling kun je

  • uitzonderlijke persoonlijke en professionele relaties creëren,
  • anderen medelevend begrip aanbieden,
  • weet je wanneer en hoe je datzelfde voor jezelf kunt vragen,
  • voorkom en los je misverstanden en problemen op,
  • spreek je je eigen waarheid op een heldere, krachtige manier die eerder tot harmonie leidt dan tot een conflict,
  • creëer je begrip zonder dwang.
Of je nu al een tijd aan het leren bent of helemaal aan het begin staat om Geweldloze Communicatie te leren, Mens en Communicatie heeft een veelvoud aan boektitels over Geweldloze Communicatie, in het onderwijs, voor de opvoeding en op de werkplek die jou en de mensen om je heen helpen je emotionele intelligentie, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Stuur een reactie