gemiddelde leestijd 4 min.

Stille empathie
anderen begrijpen

Binnen Geweldloze Communicatie is stille empathie de vaardigheid om naar behoeften van anderen te raden waarmee je hen beter leert begrijpen.

Zelfs als je geen enkele andere oefening doet, dan zou het consequent vervullen van je behoefte aan empathie op zich al levensveranderend kunnen zijn.

Stille empathie, anderen leren begrijpen

Stille empathie in combinatie met zelfempathie vormen in Geweldloze Communicatie de centrale componenten van het vijandbeeldproces.

Over het algemeen geldt dat als je geprikkeld raakt en je gedachten rondtollen, je niet in staat bent om empathie voor anderen te tonen. Dit kan pas nadat je eigen behoefte aan empathie voldoende is vervuld. Vandaar dat zelfempathie een belangrijke eerste stap van Geweldloze Communicatie is.

Als je eenmaal in verbinding met staat jezelf, zal je weer geïnteresseerd raken en nieuwsgierig zijn naar anderen. Wanneer je op dat punt bent aangekomen, kan je pas je aandacht op anderen richten. De vraag die dan over het algemeen rijst is een variant op “Wat is er met hem of haar aan de hand?” Als je je deze vraag stelt, voordat je eigen behoefte aan empathie is vervuld, zal je geest zoals gebruikelijk overschakelen naar het analyseren van het ‘foute’ gedrag van de ander en zou je kunnen denken: “Niets van dit zou zijn gebeurd als hij niet zo’n eikel zou zijn.”

Het proces van stille empathie

Als je echter vervuld bent van empathie verandert de vraag in: “Welke behoeften probeerde hij voor zichzelf te vervullen?” Dit onderzoek leidt rechtstreeks naar het gebruik van stille empathie.

Het proces van stille empathie is gelijk aan het proces van zelfempathie, behalve dat je innerlijk onderzoek doet naar een ander in plaats van naar jezelf. Je kan hiervoor de vier bouwstenen waarnemen, gevoelens, behoeften en verzoeken gebruiken om jezelf af te vragen wat er vanuit het perspectief van de ander is gebeurd

In essentie raad je naar wat er met de ander gebeurt zonder dat je deze aannames met de ander afstemt. Stille empathie kan gebruikt worden als voorloper naar luid uitgesproken empathie, maar kan ook eenvoudigweg worden gebruikt als een manier om contact te maken met de ander doordat je je voorstelt welke behoeften de ander probeerde te vervullen.

Door stille empathie te gebruiken houd je je aandacht gericht op welke behoeften de ander probeerde te vervullen, zonder in te gaan op analyses van zijn gedrag. Het is niet zo belangrijk om je gelijk te krijgen. Belangrijker is dat je beseft dat de ander – net als jij – handelt om zijn behoeften te vervullen.

Je hebt een keus

Je kan ervoor kiezen om je te verbinden met de behoeften in plaats van je te verbinden met je oordelen over de strategieën om zijn behoeften te vervullen. Hoewel dit proces gebeurt zonder dat de ander dit beseft, zal je merken dat je eigen energie verandert als je je op de behoeften blijft focussen. Je zal een innerlijke verandering waarnemen en daarom handelen en spreken vanuit dit gewijzigd zelfbesef. De ander zal op deze verandering reageren ongeacht of je innerlijke aannames over zijn behoeften juist zijn.

Stille empathie kan worden toegepast bij elke interactie voor, tijdens of na een gesprek. Terwijl je aan het leren bent helpt het je om te oefenen bij alle gebeurtenissen of woorden, die je van anderen hoort, ongeacht of je het leuk vindt of dat je geprikkeld raakt.

Vaardigheid en behendigheid verwerven

Door dit te doen verwerf je de vaardigheid en behendigheid om in contact te blijven met de behoeften. Je leert ook te raden naar wat anderen door hun gedrag nodig hebben om op hun beurt hun behoeften te vervullen. Stille empathie kan je – als onderdeel van het Geweldloze Communicatie leerproces – ook op het werk tijdens of in de voorbereiding van een vergadering gebruiken.

Samenvattend kan gesteld worden dat je Geweldloze Communicatie op de werkplek gebruikt om je bewust te maken hoe je verbindingen blokkeert en daar waar mogelijk zelfempathie of stille empathie toepast.

Als je met deze vaardigheden begint te oefenen, zal je wellicht situaties anders gaan zien. Je richt je aandacht op wat je hebt gedaan en hoe je het een volgende keer anders kan aanpakken, Als dat zo is dan bevindt je je in een leercyclus die uiteindelijk de noodzakelijke voortgang in het toepassen van Geweldloze Communicatie zal brengen.

be the change

Hoe kun je Geweldloze Communicatie inzetten om anderen beter te leren begrijpen zonder in oordelen of verwijten te vallen? Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Je kunt het leerproces meteen starten door je aan te melden voor een gratis online leertraject, waarbij inspiratie en leerplezier voorop staan. 

Woorden die werken, Geweldloze Communicatie voor op de werkplek.

Lees alles over hoe je anderen en jezelf leert begrijpen en over veelvoorkomende werkplekkwesties

Inclusief 52 handige werkplek communicatie tips.

Auteur: Ike Lasater.

Woorden die werken boek

Mens en Communicatie boeken over Geweldloze Communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een belangrijke voorvechter en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie is een fantastische aanvulling op je persoonlijke gewoonte, je diepste drijfveren helder te krijgen, moedig te leren vragen wat je wilt, conflicten op te lossen, relaties te verdiepen en wederkerig tevredenstellende oplossingen met anderen te bedenken.

Met onze boeken over persoonlijke groei en ontwikkeling kun je

  • uitzonderlijke persoonlijke en professionele relaties creëren,
  • anderen medelevend begrip aanbieden,
  • weet je wanneer en hoe je datzelfde voor jezelf kunt vragen,
  • voorkom en los je misverstanden en problemen op,
  • spreek je je eigen waarheid op een heldere, krachtige manier die eerder tot harmonie leidt dan tot een conflict,
  • creëer je begrip zonder dwang.
Of je nu al een tijd aan het leren bent of helemaal aan het begin staat om Geweldloze Communicatie te leren, Mens en Communicatie heeft een veelvoud aan boektitels over Geweldloze Communicatie, in het onderwijs, voor de opvoeding en op de werkplek die jou en de mensen om je heen helpen je emotionele intelligentie, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Stuur een reactie