gemiddelde leestijd ca. 3 min.

Uitvoerbare
verzoeken doen

Een van de wonderlijke dingen bij het doen van verzoeken in Geweldloze Communicatie is, dat je van tevoren niet weet of je een verzoek hebt gedaan.

Tip 23 | Uitvoerbare verzoeken doen

Als je helderheid hebt over wat je wilt vragen, kun je dat meestal in minder woorden doen.

Deze tip wil je ondersteunen bij het formuleren van heldere uitvoerbare verzoeken in tegenstelling tot ogenschijnlijke niet uitvoerbare verzoeken.

Je weet pas dat je verzoek uitvoerbaar is, als jij en anderen merken dat aan het verzoek is voldaan.

Zou je bereid zijn mij meer respect te tonen?”, klinkt als een redelijk verzoek. Echter het laat een cruciaal stuk informatie weg. Welk specifiek gedrag bedoel je, die je behoefte zou kunnen vervullen?

In het heetst van een woordenwisseling lijkt het voor je wel duidelijk wat je met dat verzoek bedoelt. De ander echter, kan een geheel andere kijk hebben welk soort gedrag respect laat zien. Wanneer je een niet-uitvoerbaar verzoek doet, laat je de interpretatie in handen van de ander waardoor de kans kleiner wordt dat je behoeften vervuld worden.

Je kunt zelf controleren of je verzoeken uitvoerbaar zijn door het volgende te doen:
  • Benoem je een behoefte die je vervuld zou willen zien, in plaats van het gedrag te benoemen dat die behoefte voor je zou vervullen?
  • Bestaat er meer dan één gedrag dat aan dit verzoek zou voldoen?
  • Zal het voor alle betrokkenen duidelijk zijn wanneer aan dit verzoek is voldaan?

Een afsluitende opmerking over verzoeken

Een van de wonderlijke dingen aan verzoeken in Geweldloze Communicatie is, dat je van tevoren niet weet of je een verzoek hebt gedaan. Je kan zo duidelijk mogelijk zijn voordat je het verzoek doet en de taal gebruiken die aangeeft dat je een verzoek wilt doen, maar je weet het pas zeker nadat je het hebt gedaan en ziet hoe je reageert op het ontvangen van een ‘nee’. 

Je weet pas echt dat je een eis hebt gesteld als je reageert door de ander met fysiek of emotioneel geweld te dwingen te doen wat je wilt, zoals het opwekken van schaamte, schuldgevoel of door te dreigen met straf.

Meer achtergrondinformatie over de drie soorten verzoeken die je in actietaal en in de tegenwoordige tijd uitspreekt lees je hier, en uitvoerige informatie over het doen van heldere verzoeken in Geweldloze Communicatie en het verschil tussen een verzoek en een eis lees je hier.

Probeer het deze week zelf eens

Let in de komende week eens op de verzoeken die je doet. Zijn ze daadwerkelijk uitvoerbaar? Zo niet, hoe zou je je verzoek kunnen herformuleren zodat het wel uitvoerbaar is?

Support, begeleiding, informatie

Heb je vragen over hoe je Geweldloze Communicatie leert gebruiken? Wil je meer achtergrondinformatie over deze tip of gewoon een reactie sturen of feedback geven, gebruik dan het reactie-formulier onderaan elke tip. Elke reactie wordt door mij persoonlijk beantwoord.

Ik wens je een inspirerende reis toe en hoop dat de tips een bijdrage leveren aan je persoonlijke welzijn en aan dat van anderen.

Met een hartelijke groet
Harald Borjans

Populair bij lezers

Niell Gibson & Shari Klein

€ 14,95

Frank & Gundi Gaschler

€ 24,25

Mary MacKenzie

€ 27,50

Ike Lasater & Julie Stiles

€ 25,50

Stuur een reactie