gemiddelde leestijd ca. 3 min.

Verwijten
maken

Het samenspel van verwijten maken, van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie. Een spel dat velen op de werkvloer spelen.

Tip 8 | Verwijten maken

Mensen zullen op uiteenlopende wijze op je reageren, vanwege je lichaamstaal, de woorden die je gebruikt en hoe je ze gebruikt.

Deze tip belicht het samenspel van heen en weer verwijten maken, van wie er fout is en wat niet juist is aan een situatie. Een ‘spel’ dat iedereen op elk moment van de dag speelt omdat het onderdeel van ons taalgebruik is. Echter, met het proces van rouwen en vieren kun je dit spel verlaten. De tips Tip 9 en 10 zullen dit verder toelichten.

Wellicht heb jezelf op het werk wel eens het ‘schuldspel’ gespeeld. Met andere woorden, het spel van wie er schuld heeft aan een situatie, jij of de ander. Het schuldspel is eenvoudig te spelen omdat het bestanddeel is van ons dagelijks  taalgebruik. Enkele voorbeelden zijn:

“Hem treft geen schuld.”
“Zij had geen andere keus.”
“Wat hadden zij anders kunnen doen.”
“Ik moest het doen.”

De gevoelens die in het bijzonder samenhangen met heen en weer verwijten maken zijn, boosheid, terneergeslagenheid, schuld en schaamte. Daarom is het niet zo verrassend dat het heel moeilijk is je eigen behoeften te vervullen. Aan de ene kant ben je bezig met beschuldigen en aan de andere kant probeer je bestraffing te ontlopen. Als gevolg voel jij je afwisselend kwaad, ontmoedigd, beschaamd of schuldig.

Als je erover nadenkt; hoe vaak – denk je – doe jezelf op je werk mee aan het schuldspel?

Probeer het deze week zelf eens

Let deze week eens op of er momenten zijn dat jij het schuldspel speelt. Als dit zo is, valt het je dan op hoe dit spel je keuzes beperkt. In het bijzonder de keuzes die met name voor iedereen positievere resultaten hadden kunnen opleveren.

Support, begeleiding, informatie

Heb je vragen over hoe je Geweldloze Communicatie leert gebruiken? Wil je meer achtergrondinformatie over deze tip of gewoon een reactie sturen of feedback geven, gebruik dan het reactie-formulier onderaan elke tip. Elke reactie wordt door mij persoonlijk beantwoord.

Ik wens je een inspirerende reis toe en hoop dat de tips een bijdrage leveren aan je persoonlijke welzijn en aan dat van anderen.

Met een hartelijke groet
Harald Borjans

Populair bij lezers

Niell Gibson & Shari Klein

€ 14,95

Frank & Gundi Gaschler

€ 24,25

Mary MacKenzie

€ 27,50

Ike Lasater & Julie Stiles

€ 25,50

Stuur een reactie