gemiddelde leestijd 12 min.

Woorden die werken
op de werkplek

Verminder met Geweldloze Communicatie werkdruk, stress en de gebruikelijke frustraties en verhoog prestaties en tevredenheid.

Woorden die werken op de werkplek

… is een Geweldloze Communicatie routekaart die je helderheid geeft welke richting je in je leven kunt kiezen, wat je moet doen om stress te verminderen en geeft je richtlijnen om de klippen van je gebruikelijke frustraties te omzeilen die anderszins je gedachten en acties zouden overnemen.

De menselijke verbinding in communicatie is de sleutel tot succes. Zonder zelfconnectie blijf je niet in verbinding met en gefocust op je prioriteiten.

Woorden die werken op de werkplek gaat fundamenteel over de gereedschappen om deze zelfconnectie met Geweldloze Communicatie in stand te houden en hoe die jou en je collega’s in de gewenste richting stuurt.

Als je consequent overweegt en handelt naar het vervullen van je behoefte(n), ervaar je meer voldoening en zingeving met je werk en in je leven. Daarmee draag je effectiever bij aan het welzijn van jezelf en anderen.

Leer en ervaar Geweldloze Communicatie

Herken je dit? Het lijkt alsof de werkdruk steeds groter wordt, targets en deadlines overstelpen je, daarnaast neem je ook nog eens deel aan eindeloze (saaie) vergaderingen, je agenda is overvol, je wordt overspoeld door e-mails en om alles af te ronden heb je de indruk dat je de vele veranderingen rond en met je werk en in de samenleving niet meer kunt bijbenen.

Je voelt je machteloos en uitgeput. Wat is er gebeurd? Waarom neemt de stress bij jou, je collega’s en anderen evenredig toe en wat kun je hiertegen doen?

Met Woorden die werken op de Werkplek

Vijandbeelden herkennen

Elke keer als je iemand bestempelt, beperk je zijn algehele menselijkheid en heb je de neiging vanuit dat beperkende beeld te communiceren

Wie zijn je vijanden op het werk?

Je eerste gedachte zou kunnen zijn: “Ik heb helemaal geen vijanden. Ik kan met iedereen opschieten!”

De uitdrukking vijandbeeld is ontleend aan Marshall B. Rosenberg, de grondlegger van Geweldloze Communicatie. Een vijandbeeld betekent dat je een moralistisch oordeel, diagnose of analyse van iemand anders of jezelf als een gedachte in je hoofd meedraagt.

Ze is incompetent.”, “Hij loop de kantjes ervan af!.” of zelfs “Ik heb het verknald!” zijn uitspraken die je menselijkheid en die van de ander in kwestie beperken. Zodra je dat label gebruikt neig je ertoe met anderen vanuit dit beperkende beeld, over hoe ze zouden moeten zijn, te communiceren.

Stel, je denkt dat je teamleider een eikel is. Zolang je niet handelt volgens deze gedachte is het niet van belang, toch? Niet per se. Bedenk hoe dit label je beeldvorming beperkt over zijn capaciteit of je interpretatie van wat hij deed. Als je op de werkplek zelf ooit een label hebt toegewezen gekregen, herinner je je wellicht nog hoe beperkend dit label aanvoelde.

Onthoud, dat je gedachten invloed op je gevoelens hebben, die op hun beurt weer van invloed zijn op je wijze van spreken, de woorden die je kiest en de energie waarmee je ze uitspreekt.

Meer weten hoe je met vijandbeelden aan de slag kunt? Hoe het vijandbeeldproces je erbij kan helpen?

Het vijandbeeldproces

Elke keer wanneer ik een gedachte heb in de zin van een overtuiging of oordeel over mijzelf of iemand anders, heb ik een vijandbeeld

Wanneer iemand gezag over je heeft, zoals je teamleider, heb je vaak bepaalde overtuigingen en oordelen over hem of haar.

Deze oordelen kunnen van invloed zijn op je houding en hebben vaak een negatieve invloed op je productiviteit en vooral op je werkplezier. Welke invloed heeft de beeldvorming over je leidinggevende of over een ander gezagspersoon op jou?

Om dit vijandbeeld te transformeren naar een beeld dat bijdraagt aan je welzijn en werkplezier, is het belangrijk te bedenken dat dit vijandbeeld slechts een uiting is van je onvervulde behoefte(n). In plaats van de focus op het beeld zelf of de persoon te richten, richt je je gedachten naar binnen.

Wanneer je dit vijandbeeld of oordeel uitspreekt, welke van je behoeften zijn dan niet vervuld? Bekijk eens in rust de lijst van behoeften en ontdek welke je het meest aanspreken. Je voelt tevredenheid met dit deel van het proces als je een zekere resonantie voelt met je vermoeden(s), vaak vergezeld met een duidelijke verandering in je gevoel.

Met Woorden die werken moeilijke gesprekken voeren

Als je verwacht dat een ontmoeting vervelend kan worden, dan zijn er stappen die je kunt nemen om met de ander op een wijze in contact te komen die tot grotere tevredenheid leidt

Ken jij ook die typische ‘vervelende gesprekken’ op je werk? Ontmoetingen die niemand echt leuk vindt maar die nu eenmaal ‘bij de baan horen’? Of misschien een gesprek waarvan je denkt dat je het ‘moet’ aangaan om een conflict aan te pakken dat de productiviteit effectief beïnvloedt?

Zou je dit soort gesprekken met wat meer vertrouwen tegemoet willen zien?.

Als je vooruitloopt op een ontmoeting die ingewikkeld kan worden, zijn er stappen die je kunt nemen om met de ander in contact te komen op een wijze die waarschijnlijk tot meer tevredenheid zal leiden.

Met drie eenvoudige stappen kun jij je op deze ontmoetingen voorbereiden:

Stap 1: Benoem je vijandbeeld
Benoem je vijandbeelden en zorg ervoor dat je openstaat voor een gesprek vol mogelijkheden die geen vijandbeelden laten ontstaan.

Stap 2: Doe een rollenspel.
Als je bang bent dat je geïrriteerd raakt tijdens het gesprek oefen het dan in een rollenspel, hardop met een vriend(in) of collega die je vertrouwt. Oefen je reacties op een aantal mogelijke punten die de ander zou kunnen benoemen en die je waarschijnlijk zullen prikkelen.

Stap 3: Geef jezelf empathie
Beschouw het als een korte meditatie om jezelf weer te verbinden met je hart en natuurlijke staat van mededogen. Je zult versteld staan hoe deze eenvoudige stap een aanzienlijke invloed heeft op je vermogen om verbonden te blijven met de behoeften van de ander, hoe moeilijk het gesprek ook is. Pas tijdens de twee eerdere stappen zelfempathie toe en ook vlak voordat je aan het gesprek begint.

Met Woorden die werken effectief vergaderen

Zelfs als je de vergadering niet leidt en er enkel aan deelneemt, zijn er manieren waarop je de vergadering een zinvollere wending kunt geven.

Deze vergadering is een complete verspilling van tijd!

Hoe komt het toch dat bovengenoemde uitspraak zo vaak op de werkplek te horen is? Wellicht heb je ooit zelf een soortgelijke opmerking geuit. Van vergaderingen die geen duidelijk doel of richting lijken te hebben tot het moment waarop deelnemers met hun verhaal ver voorbij je bereidheid gaan om betrokken te blijven luisteren, hebben vergaderingen voor veel mensen een slechte naam gekregen.

Een van de strategieën die je zou kunnen toepassen is onderbreken. Een stap die voor sommigen intimiderend kan zijn omdat deze als onbeleefd kan worden beschouwd en tot verdere onduidelijkheid leidt, in plaats van de helderheid en effectiviteit die je nastreeft.

Voordat je onderbreekt is het belangrijk dat je weet welke behoefte je door de onderbreking probeert te vervullen. Is het duidelijkheid over wat de ander zegt, wat de ander wil of is het een behoefte aan effectiviteit? (Laten weten dat je hebt begrepen wat gezegd werd en dat je nu graag verder wilt gaan)

Gebruik spontaan zelfempathie om verbinding te maken met de behoeften achter je onbehagen en verlangen om te onderbreken.

Ook als je een vergadering niet zelf organiseert zijn er toch manieren waarmee je ze met een paar zeer belangrijke vaardigheden kunt omvormen zodat je betrokken en gefocust kunt blijven op dat wat de andere deelnemers willen …

Omgaan met machteloosheid

Mensen raken doorgaans sterk geprikkeld als ze denken dat iemand weet dat hun behoeften niet worden vervuld maar er niets mee doet.

Daar kan ik toch niet om vragen!

Zonder twijfel bestaan er op het werk machtsverschillen. Maar hun omvang, of de keuzes in verband daarmee, zijn vaak eerder opvattingen dan werkelijkheid.

Hoe dan ook, de invloed van deze opvattingen kunnen ervoor zorgen dat je moeite hebt je fundamentele behoeften te vervullen. De behoefte aan veiligheid en zekerheid van levensonderhoud vormen een struikelblok om iemand te benaderen die als machtspersoon beschouwd wordt. Je zegt dan wellicht tegen jezelf: “Daar kan ik toch niet om vragen!

Denk eens aan een recente situatie op je werk toen je bang was iets aan je leidinggevende of teamleider te vragen, dat je wellicht geholpen zou hebben je behoeften te vervullen. Aan de ene kant denk je misschien dat je teamleider niet op de hoogte is dat je behoeften niet zijn vervuld en je weet niet hoe je het hem of haar kan vertellen. Aan de andere kant, ben je ervan overtuigd dat hij of zij het wel weet maar er ongevoelig voor lijkt.

In beide gevallen merk je dat je sterk geprikkeld raakt en daardoor aarzelt om je verzoek te uiten. Zelfempathie kan dan een krachtige rol spelen om je te helpen je opvatting(en) en de werkelijkheid te scheiden en helpt je beurtelings meer vertrouwen te krijgen en te vragen wat je werkelijk nodig hebt.

Wanneer collega's roddelen

Als mensen herhaaldelijk over anderen roddelen, proberen ze gemeenschappelijke normen vast te stellen of trekken na of je dezelfde waarden deelt."

Heb je ooit de indruk gehad dat je afdeling of werkplek veranderde in de klachtenafdeling van het bedrijf. Had je de indruk dat je meegesleurd werd in werkplekroddels of belaagd werd door collega’s die altijd lijken te mopperen over het werk of over elkaar.

Als je het beu bent de ‘klaagmuur’ van de afdeling te zijn, dan kun je dit wijzigen door het ‘geklaag’ vanuit een andere invalshoek te benaderen.

Klachten zijn tragische uitingen van onvervulde behoeften. Tragisch, omdat de klacht gewoonlijk beladen is met een of meerdere oordelen en vaak gericht op iedereen die maar wil luisteren, in plaats van naar degene die de pijn en frustratie veroorzaakt.

Wanneer collega’s een met oordelen beladen verhaal over een andere collega vertellen, willen zij waarschijnlijk achterhalen of je hun waarden deelt. Hun geklaag is hun manier om begrepen te worden.

Wist je dan niet dat ze in haar vorige baan ook met niemand kon opschieten?”, zou dan vertaald kunnen worden naar: “Heb jij ook dezelfde behoeften aan vertrouwen en wederzijds respect?” Op deze wijze wordt een klacht ineens in een kans tot verbinding getransformeerd.

Feedback en beoordelingen

Feedback op het werk brengt vaak je behoeften op het gebied van veiligheid en zekerheid naar voren, die betrekking hebben op je levensonderhoud."

Voortdurende constructieve feedback is essentieel om je werk goed te blijven doen.

Feedback wordt vaker niet of veel te weinig gebruikt of allen in de vorm van een vaag jaarlijks evaluatiegesprek vol met beoordelingen die onuitvoerbaar zijn.

Wat veelal feedback genoemd wordt is vaak beladen met oordelen over anderen of over jezelf. Denk eens aan uitspraken zoals: “Je bent geen teamspeler.” of “Je moet je verantwoordelijkheid nemen.” of “Je moet eens wat meer rekening houden met de gevoelens van anderen.

Het is dan ook niet vreemd dat velen geleerd hebben om feedback als iets negatiefs te ervaren. In relatie tot het werk hebben velen geleerd om bang te zijn voor evaluatiegesprekken, vooral als de financiële zekerheid op het spel staat.

Denk eens na over de feedback die je onlangs een collega of een medewerker gaf. Wat zei je? Als jezelf deze feedback zou hebben ontvangen, hoe zou jij die dan hebben geïnterpreteerd?

Een dienstverband beëindigen

Het uitgangspunt van Geweldloze Communicatie is dat, wanneer jij je erop focust om je met jezelf en anderen te verbinden, jij je behoeften vervult en dat anderen daardoor tegelijkertijd hun behoeften kunnen vervullen

Of jij nu zelf een dienstverband beëindigt of je vraagt iemand om te vertrekken, de gesprekken rond het beëindigen van een dienstverband zijn doorgaans beladen met stressvolle emoties.

Je zult je vaak onzeker voelen over hoe jij je behoeften aan duurzaamheid en zingeving kunt vervullen wanneer je geconfronteerd wordt met de mogelijkheid dat jij je baan zult verliezen, of dat jij zelf ontslag wilt nemen uit ontevredenheid over je werk.

Als leidinggevende aarzel je misschien om aandacht te besteden aan alles wat in jezelf en de ander opgewekt wordt wanneer je iemand vraagt om te vertrekken. Om jezelf te beschermen tegen het verwerken van deze emoties kun je ervoor kiezen om je niet met de problemen bezig te houden.

Dit artikel belicht een manier om ontslagprocedures als een reeks van gesprekken en suggesties te beschouwen die in eerdere berichten ter sprake kwamen en die je kunnen helpen je weg in dit proces te bepalen.

be the change

Hoe kun je Geweldloze Communicatie inzetten om met Woorden die werken te scoren? Eigenlijk, heel eenvoudig! Het leerproces is de weg …

Je kunt het leerproces meteen starten door je aan te melden voor een gratis online leertraject, waarbij inspiratie en leerplezier voorop staan. 

Mens en Communicatie boeken over Geweldloze Communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een belangrijke voorvechter en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie is een fantastische aanvulling op je persoonlijke gewoonte, je diepste drijfveren helder te krijgen, moedig te leren vragen wat je wilt, conflicten op te lossen, relaties te verdiepen en wederkerig tevredenstellende oplossingen met anderen te bedenken.

Met onze boeken over persoonlijke groei en ontwikkeling kun je

  • uitzonderlijke persoonlijke en professionele relaties creëren,
  • anderen medelevend begrip aanbieden,
  • weet je wanneer en hoe je datzelfde voor jezelf kunt vragen,
  • voorkom en los je misverstanden en problemen op,
  • spreek je je eigen waarheid op een heldere, krachtige manier die eerder tot harmonie leidt dan tot een conflict,
  • creëer je begrip zonder dwang.
Of je nu al een tijd aan het leren bent of helemaal aan het begin staat om Geweldloze Communicatie te leren, Mens en Communicatie heeft een veelvoud aan boektitels over Geweldloze Communicatie, in het onderwijs, voor de opvoeding en op de werkplek die jou en de mensen om je heen helpen je emotionele intelligentie, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Meer weten?

Inspiratie of ideeën nodig, hoe je met Geweldloze Communicatie je persoonlijke of teamvaardigheden doeltreffender en eenvoudiger kunt bereiken?

Stuur dan een bericht of bel. Met alle plezier luisteren we naar vragen en opmerkingen en met onze expertise helpen we graag bij het vinden van oplossingen bij communicatieve uitdagingen.

Contactgegevens
Contactformulier