gemiddelde leestijd ca. 3 min.

Schuld en schaamte
denkkader

Lees in deze tip hoe je uit dit denkkader kunt stappen en welke rol het rouwproces hierbij speelt.

Het fundamentele voordeel van het dagelijks oefenen ligt in de verschuiving van een schuld en schaamte denkkader, naar een denkkader om te willen leren.

Schuld en schaamte denkkader

Geweldloze Communicatie Tip 12

Deze tip besteed aandacht aan het schuld-en-schaamte-denkkader. Dit typische denkkader, dat in onze samenleving dominant aanwezig is, ligt ten grondslag aan veel misverstanden en conflicten. Lees in deze tip hoe je uit dit denkkader kunt stappen en welke rol het rouwproces hierbij speelt.

Terwijl je aan iets denkt dat je de afgelopen dag als pijnlijk heb ervaren en je niet in verbinding met jezelf staat, bevindt je je in een typisch schuld en schaamte denkkader van veroordelen en bestraffen.

Met andere woorden, je wilt iemand anders of jezelf de schuld geven van wat wel of niet gebeurde. Dit typische denkkader komt ook vaak op de werkplek voor. De focus ligt hoofdzakelijk op wat je niet wilt, in plaats van wat je wel zou willen. 

Hoe je om iets kunt vragen – in de vorm van een verzoek –  lees je in twee eerder gepubliceerde artikelen. Geweldloze Communicatie kent drie soorten verzoeken hoe je om iets kunt vragen en die je in actietaal en in de tegenwoordige tijd uitspreekt. Uitvoerige informatie over het doen van heldere verzoeken in Geweldloze Communicatie en het verschil tussen een verzoek en een eis lees je hier.

Als een collega, tijdens een vergadering, kortaf tegen je is zou je bijvoorbeeld zo kunnen reageren: “Wat ben je weer onbeschoft!” Dit zou echter niets veranderen. Jezelf namelijk vertellen te stoppen met beschuldigen of veroordelen is niet genoeg.

Gebruik in plaats daarvan het rouwproces en benoem wat je hebt waargenomen: “Zij handelde op een manier die ik als onprettig ervoer. Mijn behoefte aan respect is niet vervuld.” Doordat je de waarneming benoemt en de ervaring weer doorleeft, verschuift je bewustzijn naar iets waar je wel invloed op hebt: namelijk je behoefte aan respect.

Stille empathie speelt in bijzondere mate een belangrijke rol om het schuld en schaamte denkkader op een snelle manier te transformeren. Bovendien kan het ook een goed middel tegen een burn-out zijn.

Probeer het deze week zelf eens

Probeer je deze week eens aan een voorval te herinneren die jou aanzette tot veroordelen, beschuldigen of verwijten. Wanneer je hieraan terugdenkt, gebruik dan het rouwproces om je met je behoeften te verbinden. Merk je, hoe deze stap je van het beschuldigen afhoudt?

Mens en Communicatie boeken over Geweldloze Communicatie

Mens en Communicatie is in Nederland en Vlaanderen een belangrijke voorvechter en uitgever van boeken over Geweldloze Communicatie.

Geweldloze Communicatie is een fantastische aanvulling op je persoonlijke gewoonte, je diepste drijfveren helder te krijgen, moedig te leren vragen wat je wilt, conflicten op te lossen, relaties te verdiepen en wederkerig tevredenstellende oplossingen met anderen te bedenken.

Met onze boeken over persoonlijke groei en ontwikkeling:

  • kun je uitzonderlijke persoonlijke en professionele relaties creëren,
  • kun je anderen medelevend begrip aanbieden,
  • weet je wanneer en hoe je datzelfde voor jezelf kunt vragen,
  • voorkom en los je misverstanden en problemen op,
  • spreek je je eigen waarheid op een heldere, krachtige manier die eerder tot harmonie leidt dan tot een conflict,
  • creëer je begrip zonder dwang.
 

Of je nu al een tijd aan het leren bent of helemaal aan het begin staat om Geweldloze Communicatie te leren, Mens en Communicatie heeft een veelvoud aan boektitels over Geweldloze Communicatie, in het onderwijs, voor de opvoeding en op de werkplek die jou en de mensen om je heen helpen je emotionele intelligentie, interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

Support, begeleiding, informatie

Heb je vragen over hoe je Geweldloze Communicatie leert gebruiken? Wil je meer achtergrondinformatie over deze tip of gewoon een reactie sturen of feedback geven, gebruik dan het reactie-formulier onderaan elke tip. Elke reactie wordt door mij persoonlijk beantwoord.

Ik wens je een inspirerende reis toe en hoop dat de tips een bijdrage leveren aan je persoonlijke welzijn en aan dat van anderen.

Met een hartelijke groet
Harald Borjans

Woorden die werken, Geweldloze Communicatie voor op de werkplek.

Lees alles over het doen van heldere verzoeken en andere veelvoorkomende werkplek kwesties.

Inclusief 52 handige werkplek communicatie tips.

Auteur: Ike Lasater.

Woorden die werken boek

Stuur een reactie